Kouluverkkoselvitys

Tällä sivulla voit perehtyä Loviisan kaupungin koulutoiminnasta vuonna 2016 tehtyyn selvitykseen. Kouluverkkoa koskevat päätökset pohjautuvat selvityksen antamiin tietoihin.

Kouluverkkoselvitys:

Koulutoiminnan kokonaisselvitys 2016-2021(pdf)

Liitteet:

Liite 1a: Koulujen pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma PTS vuosille 2016-20124 (pdf)

Liite 1b: Koulujen pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma PTS vuosille 2016-2024 kouluverkkoselvitys (pdf)

Liite 2: Arvio koulujen korjausvelasta (pdf)

Liite 3: Arvio koulujen peruskorjauskustannuksista päivitys 20160113 (pdf)

Liite 4: Oppilaaksiottoalueet (pdf)

Liite 5: Päiväkotien pitkänaikavälin kunnossapitosuunnitelma vuosille 2016-2024 (pdf)

 

Oppilastilastot 2015:

Suomenkieliset koulut (pdf)

Ruotsinkieliset koulut (pdf)

 

Muut taustaselvitykset:

RKK_hankevaihtoehtotarkastelu (pdf)

IVA Koulutoiminnan kokonaisselvitys 2016-2021 (pdf)