Työnantajille

Työnantajille myönnetään Loviisa-lisää yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneen työttömän palkkaamiseen.

Loviisa-lisää myönnetään yrityksille, yhdistyksille, säätiöille ja yksityisille työantajille. Lisän myöntämisen edellytyksenä on, että työnantaja palkkaa loviisalaisen pitkäaikaistyöttömän (yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneen) työsuhteeseen ja että työ- ja elinkeinotoimisto on tätä varten myöntänyt palkkatukea. Lisää myönnetään enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Vuonna 2019 Loviisa-lisä on 300 euroa kuukaudessa.