Työnantajille

Palvelut työnantajille työllistämisen ja työllisyyden edistämiseksi Loviisassa.

Hei työnantaja!

Työllisyyspalveluiden on mahdollista tarjota yrityksille perehdytettyjä ja työelän rutiineihin valmennettua työvoimaa. Yrityksille tarjottavat henkilöt ovat toimineet Loviisan työpajoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että työllisyyspalveluilla on tietoa ja kokemusta henkilöiden työkyvystä, eri alojen osaamisesta sekä ennen kaikkea luottamus henkilöön. Työpajajakson aikana henkilöitä koulutetaan; mm. työturvakortti ja hygieniapassi kuuluvat useasti työpajajakson koulutuksiin. Erityiskoulutukset (työtehtäväkohtaiset) ovat kuitenkin yrityksen vastuulla.

Kaupunki tukee rekisteröityjä yrityksiä yhdistyksiä ja järjestöjä, jos he palkkaavat pitkäaikaistyöttömän, jonka työmarkkinatuesta kaupunki on velvollinen maksamaan kuntaosuutta. Lisätietoja kohdasta Loviisa-lisä.

Loviisan kaupunki tukee työnantajia näiden palkatessa loviisalaisia nuoria kesätöihin. Lisätietoja kohdasta kesätyöseteli.