Ajankohtaiset koulutushankkeet

Nämä koulutukseen liittyvät hankkeet ovat ajankohtaisia Loviisan esi- ja perusopetuksen parissa sekä lukioissa.

Kurkota tähtiin tukee erityisen lahjakkaita oppilaita

Loviisan kaupungin käynnistämä hanke tukee erityisen lahjakkuuden omaavia lapsia ja nuoria. Kahden kehittäjän luotsaama Kurkota tähtiin toteutetaan Opetushallituksen myöntämän merkittävän tuen avulla. Hankkeen 168 000 euron kustannuksista 150 000 euroa on Opetushallituksen kärkihankkeen Perusopetuksen innovatiiviset kokeilu- ja kehittämishankkeet 2018 myöntämää tukea.

Kehittäjät auttavat opettajia löytämään ja nostamaan esille lapsia ja nuoria, jotka ovat erityisen lahjakkaita esimerkiksi kouluaineessa, urheilussa tai kädentaidoissa. Oppilaalla voi myös olla sosiaalinen lahjakkuus.

Erityisen lahjakas lapsi tai nuori ei välttämättättä ole korkeita arvosanoja saava oppilas. Riskinä on, että lahjakkaista lapsista tulee alisuoriutujija, jotka turhautuvat haasteiden riittämättömyydestä koulussa. He voivat olla menestyviä, luovia, näkymättömiä, vihaisia tai jopa välistäputoajia. Ominaisuudet eivät ole toisiaan poissulkevia: oppilas voi olla erityisen lahjakas yhdessä aineessa, mutta kaivata erityistä tukea toisessa. Kurkota tähtiin -hankkeen tavoitteena on lisätä oppilaan motivaatiota, suoda hänelle onnistumisen tunteita ja mahdollisuuden löytää oma paikkansa.

Kohderyhmänä on kaikki suomen- ja ruotsinkieliset, esi- ja perusopetuksessa olevat oppilaat. Kehittäjät työskentelevät projektin parissa syksyyn 2019 asti ja itse projekti päättyy vuoden 2019 lopussa. Siihen mennessä Loviisan kaupungille on muodostettu huolellisesti suunniteltu rakenne erityisen lahjakkaiden oppilaiden opetuksen tueksi.