Palveluverkkoselvitys

Koulu- ja päiväkotiverkon supistamisen taustalla on kaupunginvaltuuston 11.12.2019 tekemä vuoden 2020 talousarviota koskeva päätös, jonka mukaan se ei myönnä nykyisen koulu- ja päiväkotiverkon ylläpitämiseen määrärahaa 1.8.2020 alkaen, vaan kaupungin menokehitys on sopeutettava vähentyviin tulovirtoihin ja lapsimäärän vähenemiseen.

Käytännössä päätös tarkoittanee Teutjärven koulun toiminnan lakkauttamista ja oppilaiden opetuksen siirtoa Kirkonkylän kouluun sekä Kyrkoby skolan lakkauttamista ja oppilaiden opetuksen siirtoa Forsby skolaan.  Edellä mainitut koulut olivat säästötoimenpidekohteina kasvatus- ja sivistyslautakunnan esityslistalla 25.9.2019.

Palveluverkon supistaminen koskenee myös kahta päiväkotia: Kuggomin päiväkoti sekä Leikkis / Lekgårdens daghem. Näiden osalta toiminta siirtyisi keskustan alueen päiväkoteihin sekä Forsby daghem -päiväkotiin. Kuggomin päiväkodin lakkautuksen myötä Haddom skolan esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoidon järjestäminen mietitään uudelleen.

Palveluverkon supistamiseen tähtäävä prosessi sisältää kuulemisia, vaikutusten arviointia ja mielipiteiden kirjaamisia. Helmikuussa pyydetään asianosaisilta ja kiinnostuneilta tahoilta kirjallisia mielipiteitä, kertomuksia ja kirjoitelmia. Samoin lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointi tehdään helmikuussa. Lapsivaikutuksen arvioinnissa käytetyt kyselylomakkeet löytyvät sivulla oikealla. Kaupungin eri toimielimiltä pyydetään lausuntoja prosessiin liittyen.

Kaikille avoin kuulemistilaisuus piti järjestää 16.3.2020 kello 18 Lovisavikens skolassa, Brandensteininkatu 27. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi tilaisuus peruttiin. Kuuleminen järjestettiin 31.3.2020 Skype-yhteydellä. Nauhoituksesta purettu tekstiversio kuulemisesta on luettavissa sivulta oikealla.

Kaupungin verkkosivuille on laadittu aiheeseen liittyvä kysymykset ja vastaukset -osio, johon on koottu esitetyt, palveluverkon supistamista koskevat kirjalliset kysymykset ja kommentit vastauksineen.