Föreslå kulturpristagare 2021 senast 5.11!

Vem tycker du borde få Lovisa kulturpris 2021? Ge ditt förslag senast fredag 5.11.2021!

Lovisa stads kulturpris kan beviljas till en privatperson som är skriven i Lovisa, till en förening som är registrerad i Lovisa eller till en grupp som består av lovisabor.

  • En förutsättning för att få kulturpriset är att gärningen, verksamheten, resultatet eller processen har inverkat särskilt anmärkningsvärt på något kulturområde i Lovisas kulturliv eller har lyft fram Lovisa på nationell eller internationell nivå.
  • Välfärdsnämnden beslutar om beviljandet av kulturpriset och bestämmer årligen storleken av kulturpriset.
  • Kulturpriset delas inte ut om ingen gärning eller verksamhet är tillräckligt anmärkningsvärd eller om man inte blir enhälliga i beslutet om pristagaren eller ifall välfärdsnämnden så beslutar.
  • Kulturpriset beviljas endast en gång för samma meriter.
  • Vem som helst annan än välfärdsnämndens ledamot kan ge förslag till kulturpristagare med motiveringar.
  • Lovisa kulturpristagare offentliggörs årligen på självständighetsdagsfesten eller på någon annan högtidlig tillställning som välfärdsnämnden bestämt.
  • Du kan föreslå kulturpristagare via länken nedan.

Föreslå kulturpristagare 2021!

Du kan även skicka ett skriftligt förslag till stadens registratur: Lovinfo, Mariegatan 12 A, PB 77, 07901 Lovisa senast på fredag 5.11.2021 kl. 15.00 eller per e-post: kulttuuri@loviisa.fi.

Mer information:
Chef för kultur- och fritidsväsendet Leif Eriksson, tfn 040 568 41 38, leif.eriksson@loviisa.fi