Rakennusjärjestys

Kuntien ja kaupunkien maankäyttöä ja rakentamista ohjaavat ensisijaisesti maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 14. §:n mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys.

Rakennusjärjestyksen määräykset ovat maankäyttö- ja rakennuslakia sekä maankäyttö- ja rakennusasetusta (MRA) täydentäviä, sitovia määräyksiä.

Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvia suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luontoarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteuttamisen ja säilyttämisen kannalta tarpeellisia määräyksiä.

Rakennusjärjestyksen keskeinen ohjaustavoite on kunnan eri alueiden omaleimaisuuden säilyttäminen ja rakentamisen ohjaaminen ympäristöön ja kaupunkikuvaan sopivalla tavalla.

Loviisan kaupungin rakennusjärjestys astunut voimaan 28.12.2022.

Lapinjärven rakennusjärjestys astunut voimaan 2.4.2019.