Esi- ja perusopetus

Esikoulussa hankitaan taitoja, jotka motivoivat ja helpottavat uusien asioiden oppimista.

Ryhmässä toimimisen taidot kehittyvät turvallisessa kasvuympäristössä. Esiopetus on osa koulun toimintaa.

Perusopetuksessa korostuvat perustaidot ja yritteliäisyys. Vahva itsetunto, yksilöllinen osaaminen ja laaja yleissivistys ovat ne elämänhallinnan työkalut, joita tulevaisuudessa edellytetään jokaiselta yhteiskunnan jäseneltä.