Opetussuunnitelma

Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön vuosiluokkien 1-6 osalta elokuussa 2016. Vuosiluokilla 7-9 käyttöönotto tapahtuu porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019.

Kunnalla on vastuu opetussuunnitelman laadinnasta ja kehittämisestä.

Opetushallitus antaa opetussuunnitelmaa varten perusteet, joiden pohjalta paikallinen opetussuunnitelma laaditaan. Opetussuunnitelmassa päätetään perusopetuksen kasvatus- ja opetustyöstä ja täsmennetään perusteissa määriteltyjä tavoitteita ja sisältöjä sekä muita opetuksen järjestämiseen liittyviä seikkoja.