Oppilaskuljetukset

Koulukuljetuksissa käytetään ensisijaisesti jo olemassa olevaa julkista liikennettä. Jos julkista liikennettä ei voida käyttää, kuljetukset hoidetaan tilausliikenteellä tai takseilla.

Loviisan kaupungissa oppilailla on oikeus maksuttomaan kuljetusetuuteen heidän vakituisesta, väestörekisteriin merkitystä asuinpaikastaan kaupungin osoittamaan lähikouluun, kun

  • kun koulumatka on yli kolme kilometriä (esiopetus ja vuosiluokat 1–3)
  • kun koulumatka on yli viisi kilometriä (vuosiluokat 4–9)
  • kun oppilas kulkee lautakunnan vahvistamia vaarallisia tieosuuksia pitkin.

Päätöksen kuljetusetuudesta näissä tapauksissa tekee koulun rehtori tai johtaja ilman eri hakemusta.

Taksiliikenteen ja tilausliikenteen reitit aikatauluineen ovat saatavilla kouluilta ennen koulutyön alkua, julkisen liikenteen aikatauluista tiedotetaan Matkahuollon sivuilla.

Tilapäisistä ja harkinnanvaraisista kuljetusetuuksista tehdään erillinen hakemus sivistyskeskukseen

  • koulutien ollessa vaikea ja rasittava (edellyttää asiantuntijalausuntoa)
  • terveydellisistä syistä, tapaturmista tai sairastumisista johtuen (edellyttää lääkärinlausuntoa).