Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut toimii työllisyydenhoidon tuki- ja asiantuntijayksikkönä työnhakijoille, työnantajille ja sidosryhmille.

Pitkäaikaistyöttömille on tarjolla yksilöllisiä ohjaus- ja valmennuspalveluja. Työnantajille on tarjolla räätälöityjä palveluja työllistämisen mahdollistamiseksi.

Työllisyyspalveluiden tavoitteena on edistää työttömien loviisalaisten ja lapinjärveläisten työllistymistä. Palveluja toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä. Kulmakivinä ovat neljä erilaista työpajaa ja työnantajien kanssa tehtävä yhteistyö.

Työllisyyspalvelut ja/tai sosiaalityö sekä TE-toimisto arvioivat yhdessä asiakkaan kanssa hänen palvelutarpeensa sekä osallistuvat palveluprosessin suunnitteluun ja sen seurantaan.

Asiakkaiden työllistymistarpeisiin vastataan esim. työhönvalmennuksen, kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun tai palkkatuetun työn kautta. Asiakas saattaa tarvita koulutusta, työpajatoimintaa tai työharjoittelua paikallisissa yrityksissä.

Työllisyyspalvelut

  • koordinoi ja kehittää kaupungin työllisyyspalvelujen toteutumista
  • vastaa palveluiden yhteensovittamisesta sidosryhmien työllisyydenhoidon palvelujen kanssa
  • edistää asiakkaan työllistymistä yrityksiin, yhdistyksiin tai kaupungille esimerkiksi asiakkaan osaamisen kehittämisen, terveydentilan selvittämisen, työkyvyn arvioinnin, elämänhallinnan vahvistamisen tai kuntoutumisen avulla.