Kunnossapito

Kaupunki vastaa kadun teknisestä kunnossapidosta.

Sulan maan aikana kunnossapitotoimia ovat päällysteen korjaaminen sekä liikenteen ohjauslaitteiden ja kadun kalusteiden hoito. Sorateillä toimenpiteitä ovat pinnantasaus ja pölynsidonta.

Kiinteistön omistajan tehtävänä on pitää katuun rajautuvan kiinteistön edustalla ajorata ja jalkakäytävä tai yhdistetty kävely- ja pyörätie puhtaana lehdistä, roskista ja muista irtoesineistä. Myös kiinteistön viereinen viheralue ja oja tulee hoitaa. Erillisen istutuskaistan hoidosta vastaa kaupunki.

Talvikunnossapito

Kaupungin tehtäviin kuuluu talvella katujen sekä yhdistettyjen kävely- ja pyöräteiden auraaminen ja hiekoittaminen. Loviisan kaupunki on jakanut aurattavat tiet perusluokkiin. Aurausjärjestyksessä ykkösluokkaan kuuluvat pääväylät ja kokoojakadut, eli tärkeät sivutiet.

Talojen asukkaiden tulee tonttiensa kohdalla huolehtia liittymien ja jalkakäytävien puhdistamisesta lumesta, myös tarvittaessa aurauspolanteiden poiskuljettamisesta. Tarvittaessa jalkakäytävä tontin edustalla tulee hiekoittaa.


Kuva: Kunnossa- ja puhtaanapitovastuu kadulla (Kadut kuntoon, Ympäristöministeriön ja Kuntaliiton esite marraskuu 2005)

Niitto ja vesakon raivaus

Kaupunki niittää katujen pientareet kesäkaudella. Vesakonraivaus tehdään kerran kesässä.