Talousmetsät

Maaseututoimi hoitaa kaupungin omistamia talousmetsiä. Talousmetsinä hoidettuja alueita on vajaa 2000 hehtaaria.

Metsä on jaettu noin 700 eri hoitokuvioon. Talousmetsän elinkaari alkaa ja loppuu uudistushakkuulla. Uudistaminen tapahtuu joko siemenpuilla, istuttamalla, kylvämällä tai näiden yhdistelmillä. Siemenpuita käytetään eniten karuilla mäntyvaltaisilla alueilla ja istuttamista rehevillä kuusivaltaisilla alueilla. Istutuksissa istutetaan vähintään 1900 uutta puuta hehtaarille.

Uudistamisen jälkeen varmistetaan uuden puusukupolven kasvu poistamalla liiallinen ruoho tai vesakko. Tämä työ tehdään ilman kemiallista torjuntaa. Puuston ollessa 25–40 vuotiasta tehdään ensimmäinen harvennus. Sen jälkeen metsä harvennetaan vielä 1–3 kertaa ennen uudistushakkuita.

Kaupungin metsässä liikkuessa pätee samat oikeudet ja velvollisuudet kuin missä tahansa metsässä. Saat sienestää ja marjastaa. Niiden yhteydessä saat käyttää teitä. Seuraa kuitenkin ohjeita ja kieltoja. Liikut teillä omalla vastuulla, tiet on tarkoitettu puukuljetuksia varten eikä henkilöauto välttämättä pysy ehjänä. Pysäköi auto tiealueen ulkopuolelle, puukuljetusautot tarvitsevat paljon tilaa. Älä roskaa! Maastossa ei saa liikkua ajoneuvoilla.

Metsästysoikeudet on vuokrattu paikallisille metsästysseuroille.

 

Jos haluat kerätä polttopuuta omaan käyttöön kaupungin metsähakkuista, ota yhteyttä meihin, tai täytä lomake ja lähetä se maaseututoimeen.

Polttopuulomake