Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on paikallisissa taideoppilaitoksissa vapaa-ajalla annettavaa eri taiteenalojen opetusta ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Se on tavoitteellista, valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan sidottua ja sitä antavat alan koulutetut ammattilaiset. Opetushallitus on vahvistanut yleisen ja laajan opetussuunnitelman perusteet.

Oppilaat saavat valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua taiteenalan ammatilliseen tai korkea-asteen koulutukseen.

Loviisassa taiteen perusopetusta annetaan kuvataiteessa, käsityössä, musiikissa, tanssissa, sekä teatteritaiteessa.

Opetuksen järjestäjät Loviisassa

Loviisan taidekoulu/Loviisan kansalaisopisto

Porvoonseudun musiikkiopisto

Loviisan Tanssiopisto ja Sirkuskoulu

Teatteri Soittorasia


Lisätietoja taiteen perusopetuksesta: oph.fi