Maksut

Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä maksun.

Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista tarkastus- ja valvontatehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään tässä taksassa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 145§) ja muiden säännösten nojalla.

Tämän taksan perusteella määrätyt maksut eivät ole arvonlisäverollisia.

Alla oleva taksa astui voimaan 1.1.2013.

Rakennusvalvonnan taksa 2013