Maksut

Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä maksun.

Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista tarkastus- ja valvontatehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään tässä taksassa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 145§) ja muiden säännösten nojalla.

Tämän taksan perusteella määrätyt maksut eivät ole arvonlisäverollisia.

Alla oleva taksa astui voimaan 1.1.2013.

Rakennusvalvonnan taksa 2013 voimassa 31.1.2021 asti

Rakennusvalvonnan taksa 1.2.2022 alkaen