Kiinteistötietojen tarkistusprojekti

Loviisan alueella on paljon rakennuksia, joista ei ole tietoja kaupungin rakennusrekisterissä, Verohallinnolla tai väestötietojärjestelmässä. Lisäksi on rakennuksia, joiden tiedot ovat virheellisiä. Nämä rakennukset ovat esimerkiksi sellaisia, joiden rakentamiseen ei aikoinaan ole tarvinnut hakea rakennuslupaa.

Rakennusten tietoja on korjattu Loviisassa projektityönä vuodesta 2018 alkaen. Rekistereistä korjataan esimerkiksi virheelliset rakennustiedot ja tietokantavirheet ja puuttuvia tietoja täydennetään. Projekti kattaa koko kaupungin.

Rekisteritietojen päivityksen hyötyjä:

– kiinteistönomistajien tasapuolinen kohtelu
– rakennusrekisterin laadun parantuminen
– kiinteistöverotusta varten tarvittavat tiedot ovat oikein
– tieto kiinteistöjen käyttämästä rakennusoikeudesta

Tietojen oikeellisuudesta on kiinteistönomistajille hyötyä myös esimerkiksi silloin, kun kiinteistölle haetaan rakennus- tai toimenpidelupia.

Mökkimaisema

Tietoja kysytään kiinteistöjen omistajilta kirjeitse

Kiinteistöjen omistajille on lähetetty tai lähetetään kirje, jonka liitteenä olevaan lomakkeeseen merkitään tiedot kiinteistöllä olevista rakennuksista.

Kiinteistön omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että Verohallinnolla on oikeat tiedot kiinteistöllä olevista rakennuksista. Kiinteistönomistajille lähetetyn lomakkeen täyttäminen ja palauttaminen päivittää Verohallinnon, kaupungin ja väestötietojärjestelmän rekistereissä olevat tiedot.

Jos olet saanut kirjeen aiemmin, ja lomake on jäänyt täyttämättä, voit tulostaa uuden lomakkeen täältä: Rekisterinkorjauslomake (word)

Saitko selvityksen kiinteistöverotuksen perusteena käytettävistä kiinteistötiedoista?

Jos sait Verohallinnolta selvityksen kiinteistöverotuksen perusteena käytettävistä kiinteistötiedoista ja tietosi ovat muuttuneet, voit ottaa yhteyttä projektihenkilöihin, jos epäilet tietojen olevan virheelliset.

Yleisin virhe rekistereissä on väärin laskettu kokonaispinta-ala, Verohallinnon tiedoista puuttuva talousrakennus tai rakennuksen laajennus. Kiinteistöjen arvostamisesta saat lisätietoja Verohallinnon Syventävät vero-ohjeet sivulta.

Muissa kiinteistöverotukseen liittyvissä kysymyksissä, olethan ensisijaisesti yhteydessä Verohallintoon.

Kiinteistötietojen tarkistusprojekti:

Pönni Juuso
Projektityöntekijä Loviisa
+358 40 619 6526
juuso.ponni@loviisa.fi