Esityslistat ja pöytäkirjat

Pääsääntöisesti Loviisan kaupungin luottamuselinten esityslistat julkaistaan kaupungin verkkopalvelussa ennen luottamuselinten kokouksia.

Kaupunginhallitus kokoontuu lähtökohtaisesti joka toinen maanantai. Kokouksen esityslista julkaistaan verkkopalvelussa lähtökohtaisesti kokousta edeltävänä keskiviikkona tai torstaina.

Kaupunginvaltuusto kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa kuukauden toisena tai kolmantena keskiviikkona. Esityslista julkaistaan verkkopalvelussa kokousta edeltävänä keskiviikkona tai torstaina.

Luottamuselinten pöytäkirjat julkaistaan kaupungin kotisivuilla sen jälkeen, kun ne on tarkastettu ja käännetty. Tähän saattaa kulua muutamia viikkoja. Virallisesti nähtävillä olevat pöytäkirjat löytyvät kaupungin sähköiseltä ilmoitustaulta. Ilmoitustaululle pääset tästä.

Vanhat pöytäkirjat

Kuntalain mukaan kunnat voivat julkaista verkossa olevissa pöytäkirjoissa ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömiä henkilötietoja, ja nekin on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Loviisan kaupungin verkossa julkaistuissa vanhoissa pöytäkirjoissa oli henkilötietoja, joita ei voinut poistaa yksitellen. Tämän vuoksi kaupunki joutui poistamaan kaikki ennen 1.1.2018 julkaistut pöytäkirjat verkosta. Pöytäkirjat ovat julkisia, ja vanhan pöytäkirjan saa tarvittaessa edelleen käyttöönsä pyytämällä sitä joko asiakaspalvelutoimisto Lovinfosta tai arkistonhoitajalta.