Hallinto

Loviisan kaupungin organisaatio on jakautunut kolmeen keskukseen. Keskushallinnosta/tukipalveluiden tuottamisesta vastaa kaupunginkansliakeskus.

kaupunginkansliakeskus