Sähköinen asiointi

Loviisan kaupungin sähköiset asiointipalvelut lisääntyvät tasaisesti. Muun muassa perusturvaan ja varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa voit hyödyntää sähköisiä lomakkeita.

Loviisan kaupungilla on käytössään suojattu sähköisen asioinnin palvelu nimeltä eTerveys. Palveluita on tarjolla muun muassa hoitajavastaanoton, neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon asiakkaille.

Varhaiskasvatuksen sivuilta löydät sähköisen päivähoitopaikkahakemuksen.

Voit hakea myös rakennuslupaa sähköisesti kaupungin ePalvelusta.