Karttapalvelut

Kaupunki pitää alueellaan yllä erilaisia paikkatietoaineistoja ja niistä voidaan tuottaa karttoja tilauksesta tarvitseville.

Suurimittakaavainen kantakarttavektori löytyy kaupunkialueista ja suurimmista taajama-alueista. Kaupungin sähköisen opaskartta palvelee niin kuntalaisia kuin matkailijoita. Paperista opaskarttaa on vielä saatavissa kaupungin asiakaspalvelupisteestä ja siinä näkyy koko kaupungin lisäksi myös omina pikku karttoinaan isoimmat taajamat ja kaupunkikeskus. Uuden paperisen opaskartan tuottamisita ei enää suunnitella, mutta asiakaspalvelupisteeltä saa ns. repäisykarttoja.

Karttaotteet

Kiinteistö- ja paikkatietotoimisto tekee karttakopioita ja antaa hinnaston mukaisesti karttaotteita. Tilaus voidaan tehdä kaupungin asiakaspalvelupiste, Tilaus voidaan tehdä kaupungin asiakaspalvelupiste, Lovinfon kautta.

Karttahinnat löytyvät täältä.

Internetkarttapalvelu

Loviisan internetkarttapalvelu on tarkoitettu kuntalaisten ja matkailijoiden käyttöön. Taustakarttoina siellä näkyvät kaupungin opaskartta, pohjakartta ja asemakaava sekä maanmittauslaitoksen maasto- ja taustakartta sekä ortoilmakuva. Internetkarttapalvelussa hakupalkista voit etsiä osoitteita ja palveluhausta erilaisia kaupungin ja yksityisten palveluja.

Loviisan kaupungissa on käytössä koordinaattijärjestelmä ETRSGK26 ja korkeusjärjestelmänä N2000. Kartta-aineiston tekijänoikeuden omistaa Loviisan kaupunki. Aineiston luovuttaminen kolmannelle osapuolelle tai julkaiseminen ilman Loviisan kaupungin lupaa on kielletty.

Numeeriset kartta-aineistot

Numeerista kartta-aineistoa ylläpidetään Trimble Locus -ohjelmistolla. Luovutettaville aineistoille tehdään tarvittaessa muunnoksia muun muassa shp-, mif- ja dwg/dxf -formaatteihin.