Karttapalvelut

Kaupunki pitää alueellaan yllä erilaisia paikkatietoaineistoja ja niistä voidaan tuottaa karttoja tilauksesta tarvitseville.

Suurimittakaavainen kantakarttavektori löytyy kaupunkialueista ja suurimmista taajama-alueista. Kaupungin sähköisestä opaskartasta on suunnitteilla uusi paperinen versio. Nykyistä opaskarttaa on vielä saatavissa ja siinä näkyy koko kaupungin lisäksi myös omina pikku karttoinaan isoimmat taajamat ja kaupunkikeskus.

Karttaotteet

Kiinteistö- ja paikkatietotoimisto tekee karttakopioita ja antaa hinnaston mukaisesti karttaotteita. Tilaus voidaan tehdä kaupungin asiakaspalvelupiste, Lovinfon kautta.

Karttahinnat löytyvät täältä.

Internetkarttapalvelu

Loviisan internetkarttapalvelu on tarkoitettu kuntalaisten ja matkailijoiden käyttöön. Taustakarttoina siellä näkyvät kaupungin opaskartta, maastokartta, asemakaava ja ilmakuva. Internetkarttapalvelussa hakupalkista voit etsiä osoitteita ja palveluhausta erilaisia kaupungin ja yksityisten palveluja.

Loviisan kaupungissa on käytössä koordinaattijärjestelmä ETRSGK26 ja korkeusjärjestelmänä N60. Kartta-aineiston tekijänoikeuden omistaa Loviisan kaupunki. Aineiston luovuttaminen kolmannelle osapuolelle tai julkaiseminen ilman Loviisan kaupungin lupaa on kielletty.

Numeeriset kartta-aineistot

Numeerista kartta-aineistoa ylläpidetään Trimble Locus -ohjelmistolla. Luovutettaville aineistoille tehdään tarvittaessa muunnoksia muun muassa shp-, mif- ja dwg/dxf -formaatteihin.