Puistot ja muut viheralueet

Tarjoamme kuntalaisille monimuotoisen, kauniin, turvallisen ja kestävän elinympäristön ylläpitämällä ja rakentamalla erilaisia viheralueita.

 

Loviisassa on paljon vehreitä ja historiallisesti merkittäviä puistoja:

  • Kappelinpuisto on yksi kaupungin isoimmista puistoista.
  • Upea Esplanadinpuisto halkoo Loviisan keskustaa koko pituudeltaan.
  • Kurkipuisto suihkulähteineen sijaitsee linja-autoasemaa vastapäätä ja sen välittömässä läheisyydessä on myös Garnisonin Linnakepuisto.
  • Komendantin puutarha kaupungin museon edustalla esittelee 1700- ja 1800-luvuille tyypillisiä hyöty- ja koristekasveja.
  • Myllyharjun näköalatornista Kukkukiveltä voi ihailla merta silmänkantamattomiin.
  • Ehrensvärdinpolku vie halki upean jalopuumetsikön.

metsä skog

Kaupungin virkistysmetsät

Loviisan kaupungilla on virkistysmetsää noin 1 000 hehtaaria. Ehdotus virkistysmetsien hoitosuunnitelma on valmistunut 2021. Suunnitelma kattaa noin 20 vuoden toimenpide-ehdotukset.

Suunnitelman suosituksissa noudatetaan kestävän metsätalouden periaatteita ja painotetaan metsien virkistyskäyttöä. Myös ekologiset arvot otetaan huomioon, ja ne perustuvat osittain aiemmin toteutettuun arvokkaiden elinympäristöjen kartoitukseen.

Suositukset perustuvat myös ajatukseen aktiivisesta metsätaloudesta, jossa kehitys useimmissa paikoissa ohjataan tiettyyn suuntaan. Toimenpiteet koostuvat yleensä erityyppisistä hakkuista ja raivauksesta. Hakkuiden tarkoituksena on yleensä tarjota kasvutilaa niille puille, joista metsikkö tulevaisuudesta koostuu.