Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävät työt

Näiltä sivuilta löydät lomakkeita, joita käytetään seuraavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakemiseen:

 • Ilmoitus kadulla tai muulla yleisellä alueella tehtävästä työstä. Tarvitaan seuraaviin töihin:
  • kaivuutyöt
  • kiinteistön rakentamis- ja korjaamistyöt, joiden suorittamiseksi rajataan osa kadusta tai yleisestä alueesta työmaaksi
  • kiinteistöjen vesijohto-, sähkö-, kaukolämpö- ja viemäriliitynnät
  • kadulle pystytettävät rakennustelineet
  • kadulta tapahtuvat nostot
  • kuormalavojen tai työmaakoppien säilyttäminen kadulla
  • kattolumien pudottaminen kadulle.
 • Kadun tai muun yleisen alueen aitaaminen. Tarvitaan aina, kun töiden suorittamiseksi rajataan osa kadusta ja yleisestä alueesta.
 • Tilapäisten liikennejärjestelyjen päätös. Tarvitaan aina kun liikennejärjestelyjä on tarpeen muuttaa.

Ilmoitus kadulla tai muulla yleisellä alueella tehtävästä työstä

Ilmoituksen tekemisestä vastaa työstä vastaava eli se, jonka lukuun työtä tehdään. Urakoitsijan eli työmaasta vastaavan tehdessä ilmoituksen, on työstä vastaavan annettava valtakirja urakoitsijalle (kopio liitteeksi ilmoitukseen).

Toimi näin:

 • Merkitse lomakkeen alkuun, mitä päätöstä tai ilmoitusta olet hakemassa.
 • Tarkista lomakkeesta, mitä liitteitä hakemuksesi tarvitsee.
 • Jätä ilmoitus viimeistään 21 vuorokautta ennen suunniteltua työnaloitusta. Työ voidaan aloittaa heti, kun kunta on antanut suostumuksen työn aloittamiseen.
 • Noudata kunnan ohjetta ”Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset”.
 • Toimita liitteet pdf-, jpg- tai tiff-formaatissa.
 • Toimita ilmoitus liitteineen paperisena tai sähköisenä versiona kaupungin nimeämälle edustajalle:
  Jim Maukkonen
  Loviisan tekninen varikko
  Porvoonkatu 11
  07900 Loviisa
  Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@loviisa.fi.

Kunta perii tehtävästä ilmoituksesta erikseen määritellyn maksun.

Kunnalla on mahdollisuus antaa muita töiden tekemistä koskevia ohjeita ja määräyksiä. Ilmoituksen tekijä sitoutuu noudattamaan annettuja ehtoja ja työohjeita ja vastaamaan kaikesta vahingosta ja haitasta, mikä työstä aiheutuu kunnalle tai kolmannelle osapuolelle.

Katualueen aitaaminen

Toimi näin:

 • Toimita täytetty ja allekirjoitettu kaavake kaupungin rakennusvalvontaan.
 • Tee hakemus hyvissä ajoin ennen aiottua työn aloittamisajankohtaa.

Hakija sitoutuu noudattamaan annettuja ehtoja ja työohjeita ja vastaamaan kaikesta vahingosta ja haitasta, mikä työstä aiheutuu kunnalle tai kolmannelle osapuolelle. Maksu määräytyy kunnan voimassa olevan taksan mukaan.

Tilapäisten liikennejärjestelyiden päätös

Toimi näin:

Toimita kirjallinen hakemus postitse osoitteeseen

Loviisan kaupunki
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus
PL 77
07901 Loviisa

tai sähköpostitse tekninen@loviisa.fi.