Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston jäsenmäärä vuosina 2017 – 2021 on 35 jäsentä. Uusi valtuustokausi alkaa 1.6.2017.

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

Valtuuston työjärjestys

Loviisan kaupunginvaltuuston kokouspäivät vuonna 2017

8. helmikuuta
8. maaliskuuta
12. huhtikuuta
10. toukokuuta
7. kesäkuuta
14. kesäkuuta
13. syyskuuta
11. lokakuuta
8. marraskuuta
13. joulukuuta

Valtuusto päättää:

1) kuntastrategiasta;

2) hallintosäännöstä;

3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;

4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;

5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;

6) varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;

7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;

8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;

9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;

10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;

11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;

12) tilintarkastajien valitsemisesta;

13) tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;

14) muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.