Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston jäsenmäärä vuosina 2021–2025 on 35 jäsentä. Uusi valtuustokausi alkoi 1.8.2021.

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

Loviisan kaupunginvaltuuston kokouspäivät vuonna 2022

  • 16. helmikuuta
  • 16. maaliskuuta
  • 20. huhtikuuta
  • 18. toukokuuta
  • 15. kesäkuuta
  • 21. syyskuuta
  • 26. lokakuuta
  • 16. marraskuuta
  • 14. joulukuuta

Valtuusto päättää:

1) kuntastrategiasta;

2) hallintosäännöstä;

3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;

4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;

5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;

6) varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;

7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;

8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;

9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;

10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;

11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;

12) tilintarkastajien valitsemisesta;

13) tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;

14) muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.