Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston jäsenmäärä vuosina 2017–2021 on 35 jäsentä. Uusi valtuustokausi alkoi 1.6.2017.

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

Loviisan kaupunginvaltuuston kokouspäivät vuonna 2019

 • 23. tammikuuta
 • 20. helmikuuta
 • 20. maaliskuuta
 • 17. huhtikuuta
 • 15. toukokuuta
 • 12. kesäkuuta
 • 21. elokuuta (peruttu)
 • 18. syyskuuta
 • 16. lokakuuta
 • 14. marraskuuta (huom. päivä on torstai)
 • 11. joulukuuta

Valtuusto päättää:

1) kuntastrategiasta;

2) hallintosäännöstä;

3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;

4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;

5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;

6) varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;

7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;

8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;

9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;

10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;

11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;

12) tilintarkastajien valitsemisesta;

13) tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;

14) muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.