Katujen kunnossapito

Kadun kunnossapidon tarkoituksena on pitää katu kaikkien liikkumismuotojen tarpeiden edellyttämässä kunnossa. Loviisan kaupunki vastaa katuverkon toimista, maanteistä vastaa Uudenmaan ELY-keskus.

Maantiet

Näet ELY-keskuksen ylläpitämät maantiet Loviisan alueella tästä kartasta. Ota yhteyttä Likenteen asiakaspalveluun tai Tienkäyttäjän linjaan, jos haluat antaa palautetta maanteiden ylläpidosta, yhteystiedot löytyvät oikealla.

Maanteitä Loviisan taajama-alueilla:
Valkontie, Valkolammentien liittymästä pohjoiseen (mt 178)
Mannerheiminkatu, Saaristotien liittymästä itään (mt 170)
Saaristotie (mt 1583)
Pernajantie (mt 1581)
Eskilomintie (mt 11891)
Kartanontie (mt 1671)
Hardomintie (mt 1761)
Puistokuja (mt 11946)

Maanteitä taajaman ulkopuolella:
Helsingintie, Valkontien liittymästä länteen (mt 170)

Liikenteen asiakaspalvelu

Liikenteen asiakaspalvelu on Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenteen toimialaan kuuluvien tie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu. Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenneväyliin liittyvät neuvontapalvelut on keskitetty koko maan osalta Liikenteen asiakaspalveluun. Liikenteen asiakaspalvelussa vastataan kysymyksiin, annetaan neuvontaa, käsitellään palautteita ja opastetaan sähköisessä lupa-asioinnissa. Verkkosivuilta löytyy tietoa esim. teiden ja ratojen kunnossapidosta, liikenneturvallisuudesta, väylähankkeista sekä ohjeet liikenteen lupien hakemiseen. Liikenteen asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä osoitteessa www.palautevayla.fi tai soittamalla numeroon 0295 020 600. Palvelemme asiakkaitamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tienkäyttäjän linja

Tien kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti osoitteessa palautevayla.fi. Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 8-16. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie. Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100 (24 t/vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.