Hankinnat

Loviisan kaupunki on hankintayksikkö, joka pääsääntöisesti käyttää sähköistä kilpailutusprosessia.

HILMA-järjestelmästä ja Tarjouspalveluportaalista tarjoajat löytävät Loviisan kaupungin käynnissä olevat ja suunnitteilla olevat kilpailutukset. Tarjouskilpailut pienhankinnoista löytyvät Pienhankintapalvelu -portaalista.

Olemme tehostaneet hankintakäytäntöjä hyödyntämällä hankintalain tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia ja puitesopimusjärjestelyjä. Olemme sopineet yhteistyöstä tiettyjen hankintojen osalta muun muassa KL-Kuntahankinnat Oy:n sekä HUS-Logistiikan kanssa. Loviisan kaupunki on osakkaana KuntaPro Oy:ssä ja voi näin ollen hyödyntää KuntaPro Oy:n puitesopimuksia.

Loviisan kaupunki toivoo, että mahdollisimman moni paikallinen yrittäjä osallistuu kaupungin kilpailutuksiin.

Loviisan kaupungin suunnittelemat hankinnat vuonna 2019 (asiasisältö päivitetty 30.4.2019, päivitetään seuraavan kerran viikolla 41)

Käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus

Seurahuoneen kiinteistön toimijahaku on käynnistynyt. Loviisan kaupunki toteuttaa parhaillaan 1863 valmistuneen ja 1907 laajennetun Suomen vanhimman jäljellä olevan entisen, puurakenteisen seurahuoneen restaurointia. Kohde sijaitsee osoitteessa Kuningattarenkatu 24.

Rakennuksen ovat suunnitelleet arkkitehdit G. Th. P. Chiewitz ja Selim A. Lindqvist. Rakennus on suojeltu lailla rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010), ja se on osa Loviisan Esplanadin valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY). Rakennus on viimeksi toiminut kirjastona, mutta nyt rakennusta tullaan käyttämään lähes alkuperäiseen tapaan. Rakennuksen restauroinnin arvioidaan valmistuvan 2019 loppuun mennessä tai alkuvuodesta 2020.

Hankinnan kohteena ovat Seurahuoneen kiinteistössä tarjottavat palvelut. Palveluiden tulee sisältää ympärivuotisia kahvilapalveluita, juhla- ja tapahtumapalveluita sekä tilanvuokraus- ja kokouspalveluita. Voittaneen tarjoajan kanssa solmitaan viiden (5) vuoden vuokrasopimus viiden (5) vuoden optiolla. Tavoitteena on, että juhlatilan ja kahvilan osalta toiminta voitaisiin aloittaa mahdollisimman pian sopimuksen synnyttyä.

Kaupunki toteuttaa hankinnan käyttöoikeussopimuksena. Tavoitteena on, että sopimus solmitaan 16.12.2019.

Tarjoukset tulee jättää Tarjouspalvelu-portaalin kautta 15.11.2019 kello 12 mennessä. Hankintailmoitus ja tarjouspyyntöasiakirjat ovat julkisesti nähtävillä osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/loviisa.