Päätöksenteko

Loviisan kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää 35-jäseninen kaupunginvaltuusto.

Kunnan tehtävät määritellään perustuslaissa sekä kuntalaissa. Perustuslain 11 luvun mukaan kunnilla on itsehallinto ja verotusoikeus. Kuntalain mukaan kaikissa kunnissa on oltava kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja tarkastuslautakunta.

Valtuusto voi lisäksi asettaa kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä, johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten sekä jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokuntaan.

Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten.

Kunnan päätösvaltaa käyttää asukkaiden vaaleissa neljäksi vuodeksi valitsema kunnanvaltuusto.

Luottamushenkilön ilmoitus henkilö- ja tilitiedoista

Pyydämme luottamushenkilöitä ilmoittamaan henkilö- ja tilitietonsa sähköisesti. Myös muutoksia voi tehdä samassa palvelussa. Palvelun käyttö vaatii vahvan tunnistautumisen (esimerkiksi pankkitunnukset tai mobiilivarmenne). Pääset ilmoittamaan tietosi tästä.