Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jolla edistetään lapsen kasvua, kehittymistä ja oppimista.

Varhaiskasvatus on osa Loviisan kaupungin koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista. Varhaiskasvatuksen tarkoituksena on luoda yhdenvertaiset edellytykset lasten kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle.

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatus on lapsen ja aikuisen välistä kasvatuksellista vuorovaikutusta. Vanhemmilla on aina ensisijainen kasvatusvastuu lapsistaan. Julkisen varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea vanhempia kasvatustyössä.

Loviisan kaupungilla on kunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU). Sitä noudattavat niin kunnalliset kuin yksityisetkin päiväkodit ja perhepäivähoitajat. VASUssa kerrotaan kuinka varhaiskasvatusta toteutetaan Loviisassa.

Varhaiskasvatussuunnitelma

Vanhempainrahakauden jälkeen voit valita lapsesi hoidon alla olevista vaihtoehdoista

Hoidat lastasi kotona

Jos lapsesi on alle 3-vuotias, voit hakea Kelasta kotihoidon tukea. Voit käyttää Treffis-varhaiskasvatuspalvelua menettämättä kotihoidontuen oikeutta.

Kunnallinen varhaiskasvatus

Voit hakea kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa päiväkodista tai perhepäivähoidosta. Loviisan kaupunki tarjoaa osa- ja kokopäivähoitoa sekä vuorohoitoa. Lisätietoa löytyy välilehdeltä Varhaiskasvatukseen hakeminen ja sähköinen asiointi.

Yksityinen varhaiskasvatus

Yksityisiä varhaiskasvatuspaikkoja voit tiedustella suoraan yksityisiltä perhepäivähoitajilta. Sinulla on mahdollisuus hakea Kelasta yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää. Jos lapsesi on osa-aikahoidossa kuntalisää haetaan kaupungilta. Lisätietoa asiasta löytyy täältä