Luonnonsuojelu

Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta kuuluu kaikille. Kaupungin tehtävänä on edistää luonnonsuojelua alueellaan. Näillä sivuilla on vinkkejä, miten juuri sinä voit edistää luonnonsuojelua kotikunnassasi.

Perustaisinko mailleni luonnonsuojelualueen?

Luontolahjani satavuotiaalle –kampanja kutsuu maanomistajia osallistumaan Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen. Perustamalla yksityisen luonnonsuojelualueen turvaat luonnon monimuotoisuuden ja itsellesi arvokkaan maiseman säilymisen tuleville sukupolville.

Yksityiset metsänomistajat voivat suojella ja hoitaa metsiensä luontoarvoja myös Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSOn avulla.

Metsäpurot ympäristöineen ovat luonnonsuojelullisesti arvokkaita alueita. Kuva: Jere Salminen

 

Panimonmäen metsästä Loviisan kaupungin luontolahja satavuotiaalle Suomelle?

Panimonmäen metsä on pienialainen mutta edustava esimerkki vanhaa luonnontilaisen kaltaista harjumetsää. Vastaavaa kohdetta ei samalta harjujonolta enää löydy. Loviisan kaupunginvaltuusto on päättänyt, että kaupunki hakee rauhoitusta Panimonmäen metsälle.

Näillä sivuilla voit seurata rauhoitushankkeen etenemistä!

Panimonmäen paisterinnettä. Kuva: Jere Salminen