Vuokra-asunnot

Loviisan kaupungilla on vuokra-asuntoja Loviisan keskustassa, Liljendalissa, Pernajassa ja Ruotsinpyhtäällä.

Suurin osa kaupungin vuokra-asunnoista kuuluu kaupungin tytäryhteisölle, Loviisan Asunnot Oy:lle ja Loviisan Asuntosäätiö sr:lle.

Tutustu Loviisan vuokra-asuntoihin Loviisan Asunnot Oy:n verkkopalvelussa.

Vuokra-asuntotiedustelut ja asuntohakemukset

Loviisan Asunnot Oy, Loviisan Kodit Oy ja Loviisan Asuntosäätiö sr
Porvoonkatu 11
07900 LOVIISA
sähköposti: toimisto@loviisanasunnot.fi

Marina Astikainen puh. 044 735 0547, marina.astikainen@loviisanasunnot.fi

Gisela Forsström puh. 044 735 0546, gisela.forsstrom@loviisanasunnot.fi

Toimitusjohtaja Ville Salmi puh. 044 982 2508

Loviisan Asunnot Oy omistaa myös osakkeita Kiinteistö Oy Lov-As (Rauhalassa) ja Fastighets Ab Lovisa Stenborg Kiinteistö Oy (Määrlahdessa) nimisissä yhtiöissä. Näitä kohteita isännöi Kiinteistö Memo.

Kiinteistö Memo
Mariankatu 22 B 11
07900 LOVIISA
puh. 019 532 271
sähköposti: toimisto@kiinteistomemo.fi

Löydät asuntohakemuslomakkeen tämän sivun oikeasta laidasta. Asuntohakemus on voimassa kolme kuukautta päiväyksestä. Huolellisesti täytetty lomake liitteineen nopeuttaa käsittelyä. Asuntohakemuksen voi uusia ottamalla yhteyttä Loviisan Asunnot Oy.

Kaupungissa on käytössä jatkuva asuntojen hakumenettely.

Vuokrasopimuksen irtisanominen

Vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana sopimus on irtisanottu. Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi.

Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen vuokranantajalle on annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus. Vuokrasopimuksen allekirjoittaneen/allekirjoittaneiden tulee allekirjoittaa irtisanomisilmoitus. Kun asuntoa on käytetty puolisoiden yhteisenä asuntona, mutta vuokrasopimus on vain toisen allekirjoittama, irtisanomisilmoitukseen on liitettävä puolison suostumus irtisanomiseen.

Irtisanomislomake löytyy Linkit-osiosta oikealta.

Asumistuki

Kela tukee asumista eri tavoin. Voit olla oikeutettu asumistukeen. Lisätietoja asumistuesta ja asumistuen hakuohjeet löytyvät Kelan verkkosivuilta. Linkki verkkosivuille on Linkit-osiossa oikealla.

Muuttoilmoitus

Maistraatille on lain mukaan ilmoitettava muutosta ja maastamuutosta aina kun kotikunta tai siellä oleva asuinpaikka muuttuu.

Ilmoitus on tehtävä viimeistään viikon kuluttua muutosta. Vakinaisen osoitteen perusteella määräytyy mm. verotuskunta, äänestyspaikka ja joidenkin sosiaaliturvaan liittyvien palveluiden saanti.

Muuttoilmoituksen maistraatille ja postille teet helpoiten postin verkkopalvelussa. Linkki postin verkkopalveluun löytyy Linkit-osiosta oikealta.

Hyvä vuokratapa

Hyvässä vuokrasuhteessa molemmat voittavat – vuokralaisen vuokra pysyy kohtuullisena ja vuokranantaja välttää turhat kulut. Hyvään vuokratapaan kuuluu myös hyvä naapuruus asuinyhteisössä.

Asuinyhteisön hyvinvointi perustuu siihen, että asukkaat ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista ja huomioivat muut asukkaat.

Hyvä vuokratapa -ohje löytyy Linkit-osiosta oikealta.

Asuinhuoneiston tavanomainen kuluminen ja asunnon siivous

Vuokralaisen on hoidettava asuntoa huolellisesti. Yleensä vuokranantaja on vastuussa asunnon kunnosta ja kunnossapidosta. Tällöin vuokralainen ei ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu asunnon normaalista käyttämisestä.

Vuokranantajan kuuluu luovuttaa asunto vuokrasuhteen alussa tyhjänä ja siivottuna. Vastaavasti hyvään vuokratapaan kuuluu, että vuokralainen luovuttaa asunnon vuokrasuhteen päätyttyä tyhjänä, hyvässä kunnossa ja siivottuna.

Linkki ohjeeseen vuokravälittäjälle, vuokranantajalle, vuokralaiselle ja isännöitsijälle löytyy Linkit-osiosta oikealta.

Ohjeen laatimiseen ovat osallistuneet Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Isännöintiliitto, Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry, Suomen Vuokranantajat SVA ry, Vuokralaiset VKL ry ja Suomen Kiinteistöliitto ry.

Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt sisältävät asukkaiden viihtyisyyttä, terveyttä, kotirauhaa ja tuvallisuutta koskevia järjestysmääräyksiä. Ne ovat taloyhtiön yhteiset ”pelisäännöt”, joita asukkaiden tulee noudattaa.

Sen lisäksi mitä lait, asetukset, yhtiöjärjestys, ja mahdollinen vuokrasopimus määräävät, on taloyhtiöissä asumisviihtyvyyden turvaamiseksi taloyhtiön omat järjestyssäännöt.

Kaikkien asukkaiden on käyttäytymisessään otettava huomioon muut asukkaat, eikä kukaan saa tarpeettomasti häiritä toisten asumisviihtyvyyttä. Jokaisen asukkaan velvollisuutena on tutustua järjestyssääntöihin ja noudattaa niitä sekä huolehtia, että myös perheenjäsenet sekä vieraat noudattavat niitä.

Kaikkien on noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja.

Tutustu oman taloosi järjestyssääntöihin. Järjestyssäännöt löytyvät usein talon infotaululta ja tarvittaessa niitä saa talon isännöitsijältä.