Asuntolainoitus ja -rahoitus

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia.

Lainat

ARA voi myöntää korkotukilainaa asuntojen uudistuotantoon, perusparannukseen ja hankintaan. ARA myöntää myös takauslainoja vuokratalojen rakentamiseen sekä asunto-osakeyhtiötalojen perusparannukseen. Lainoituksen määrästä ja painotuksista päättää eduskunta vuosittain. Valtioneuvosto vahvistaa tämän jälkeen käyttösuunnitelmassa lainoituksen alueelliset ja muut käyttöperusteet.

Avustukset

Valtion varoista myönnetään korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksia sekä erityisryhmien investointiavustuksia eri väestöryhmien asuinolojen parantamiseen. Lisäksi avustuksia myönnetään uusien asuinalueiden infrastruktuurin rakentamiseen sekä aravavuokratalon purkamiskustannuksiin, asuinalueiden kehittämiseen ja asumisneuvojatoimintaan.

Valtiontakaukset

Asumisen rahoitukselle on myös mahdollisuus saada valtiontakausta. Valtiokonttorin hallinnoimista valtiontakauksista valtaosa on yksityishenkilöiden asuntolainojen takauksia. Myös ARAn myöntämiin talokohtaisiin korkotukilainoihin sisältyy valtion täytetakaus. Lisäksi Valtiokonttorissa hallinnoidaan suoraan lain perusteella ja valtioneuvoston päätöksellä myönnettyjä valtiontakauksia ja -takuita.

Lisätietoja ARAn myöntämistä lainoista, avustuksista ja valtiontakauksista saat ARAn ja Valtiokonttorin verkkosivuilta. Linkit verkkosivuille löytyvät Linkit-osiosta oikealta.