Oppimisen tuki ja opiskeluhuolto

Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen malliin, jossa tukimuodot ja -rakenteet vahventuvat asteittain.

Tuen tasot ovat

  • yleinen tuki
  • tehostettu tuki
  • erityinen tuki.

Opiskeluhuolto tarjoaa lapsille ja nuorille terveydenhuolto-, koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluita.