Turvallisuus

Soita aina hätänumeroon 112, kun kohtaat hätätilanteen tai tarvitset kiireellistä viranomaisapua!

Garry Knight /CC BY 2.0

Loviisan kaupungin rooli häiriötilanteessa

Poliisi- ja pelastusviranomaiset johtavat toimintaa hätä- ja onnettomuustilanteissa ja kaupunki avustaa viranomaisia tarpeen mukaan. Häiriötilanteissa kaupungin ydintehtävä on omien toimintojen varmistaminen. Kaupungin organisaatiolla on toimintaohjeet erilaisille häiriötilanteille.

Loviisan kaupunki ja Loviisan vesiliikelaitos tiedottavat pääasiassa omista toimistaan omissa tiedotuskanavissaan. Ensisijainen kanava on verkkopalvelu, mutta tarvittaessa käytetään myös lehdistötiedotteita, sosiaalista mediaa tai puhelimia, poikkeustilanteissa myös paperimuotoisia tiedotteita.

Yleisten väestönsuojien rakentamisesta on luovuttu 2000-luvulla. Myöskään Loviisassa ei ole yleistä väestönsuojaa. Nykylainsäädännön (2018) mukaan yli 1200 neliömetrin kokoiseen uudisrakennukseen on rakennettava väestönsuoja. Kerrostalon väestönsuoja voi olla useamman rakennuksen yhteinen. Kaupungin rakennuksista esimerkiksi isommissa kouluissa on henkilökunnalle ja oppilaille tarkoitettu väestönsuoja.

Yleinen suojautumissääntö on hankkiutua sisälle, sulkea ilmanvaihto, ovet ja ikkunat ja odottaa lisäohjeita.

ZeroOne/CC BY-SA 2.0

Valmiussuunnitelma 2022 – Loviisan kaupungin varautuminen häiriötilanteisiin

Löydät suunnitelman yleisen osan tästä.

Valmiussuunnittelun avulla luodaan sellaiset johtamisjärjestelmät ja toimintaperiaatteet, joilla kunnan johtoryhmä, eri toimialat ja organisaatiot sekä yhteistyöviranomaiset voivat toimia siten, että kunnan elintärkeiden toimintojen ylläpito erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa turvataan.

Miten toimia häiriö- tai hätätilanteessa?

Pelastustoimi on koonnut toimintaohjeita erityyppisille vaaratilanteille. Ohjeet kertovat, miten sinun kuuluu toimia esimerkiksi hätätilanteessa ja vaaratilanteessa.

Paras tapa estää onnettomuuksia on ehkäistä ne etukäteen. Varaudu ennakkoon, niin voit ehkäistä mahdollisia onnettomuuksia, ja silloin elinympäristösi pysyy turvallisena.

Verkkopalvelu Kodin turvaopas on sisäasiainministeriön ja Suomen Pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) ylläpitämä sivusto. Kodin turvaopas kertoo, miten toimia erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Sivustolla on tietoa esimerkiksi paloturvallisuudesta, tartuntataudeista ja väestönsuojelusta.

SPEK:in omassa verkkopalvelussa kerrotaan muun muassa kotivarasta ja pelastautumissuunnitelman laatimisesta taloyhtiöön.

Mistä tietoa häiriötilanteessa?

Poliisi- ja pelastusviranomaiset tiedottavat verkkosivuillaan ja medialle. Useat viranomaiset ovat myös aktiivisia sosiaalisessa mediassa. Tarvittaessa otetaan käyttöön viranomais- tai hätätiedotteet televisiossa ja radiossa. Näiden tiedotteiden välittäminen väestölle on Ylen lakisääteinen tehtävä. Tiedotteet näkyvät ja kuuluvat myös suuressa osassa kaupallisia tv- ja radiokanavia.

Poliisin tiedotuskanavat:

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos sosiaalisessa mediassa:

 

Muita hyödyllisiä linkkejä

Liikenne:

Säteilyturva:

Ympäristö.fi:

Varautuminen:

  • 72 tuntia on viranomaisten ja järjestöjen laatima varautumissuositus kotitalouksille.

 

Sivun tiedot on päivitetty 9.9.2021.