Kaavoitus

Loviisan kaavoitustoiminta on luonteeltaan täydentävää ja eheyttävää. Erityisen huomion kohteena ovat historiallisen merenrantakaupungin, lukuisten kulttuuriympäristöjen ja rakennusperinnön tarjoamat mahdollisuudet.

Kaavoituksen tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.

Kaavoituksen tavoitteena on tuottaa ja ylläpitää korkealaatuista rakennettua ympäristöä, joka tarjoaa asukkaille vaihtoehtoisia asuin-, työpaikka- ja virkistysalueita.

Kaavoitusta ohjaa

  • lainsäädäntö
  • kaupungin omat tavoitteet
  • maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) ja asetus (MRA)
  • ympäristöministeriön laatimat suositukset ja ohjeet.

Erityisesti maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa kuntia maankäytön suunnitteluun. Asemakaava sinänsä on lakiin verrattava asiakirja, jota on rakennettaessa noudatettava.

Kaavoitusprosessit

Kaavoitusprosessi_Asemakaava

Kaavoitusprosessi_Yleiskaava