Yksityinen varhaiskasvatus

Loviisan kaupungin alueella toimii yksi yksityinen ryhmäperhepäiväkoti ja yksi omassa kodissaan lapsia hoitavaa perhepäivähoitajaa.

Yksityisten palveluntuottajien toiminta on kunnan valvonnassa ja sitä koskevat samat lait kuin kunnallisia yksiköitä. Myös yksityisessä varhaiskasvatuksessa noudatetaan Loviisan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Tiedustele ja hae paikkaa suoraan yksityiseltä hoitajalta.

Yhteystiedot

Ryhmäperhepäiväkoti Krisumaja

  • aukioloajat 6.30–16.30
  • Maj-Len ja Monica Malm
  • kaksikielinen.

Porvoonkatu 4
07900 Loviisa
puh. 040 720 1104

Perhepäivähoitaja Nina Koskinen

  • hoitoajat 6.00 – 17.00
  • suomenkielinen, mutta ottaa myös ruotsinkielisiä hoitolapsia.

Seetritie 2
07700 Koskenkylän saha
puh. 040 716 4986

Yksityisen hoidon tuki ja tuen kuntalisä

Yksityisen varhaiskasvatuspaikan maksun määrää palveluntuottaja itse. Maksuun on mahdollista hakea Kansaneläkelaitokselta (Kela) yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää. Kela maksaa kuntalisää kokoaikalapsen hoidosta mutta osa-aikalapsen kuntalisää on haettava erikseen Loviisan kaupungilta. Hakemuslomakkeen saa perhepäivähoitajalta.

Kuntalisää ei makseta heinäkuulta.

Kuntalisää myönnetään seuraavin perustein

  • Perhe saa Kelan myöntämää yksityisen hoidon tukea.
  • Yksityisen hoidon tuen kuntalisää ei myönnetä vanhempainpäivärahakauden ajalta. Vanhempainpäivärahakaudella tarkoitetaan äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahoja.
  • Kuntalisää maksetaan kunnan hyväksymälle yksityisen varhaiskasvatuspalvelun tuottajalle tai perheen kanssa työsopimuksen tehneelle yksityiselle hoitajalle.
  • Kuntalisän suuruus kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta on 225 euroa/kuukausi yksityiselle perhepäivähoitajalle tai perheen kanssa työsopimuksen tehneelle yksityiselle hoitajalle ja 300 euroa/kuukausi yksityiselle ryhmäperhepäiväkodille tai päiväkodille.
  • Kuntalisän suuruus osa-aikaisessa (alle 25 viikkotuntisessa) varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta on 112,50 euroa/kuukausi yksityiselle perhepäivähoitajalle ja 150 euroa/kuukausi yksityiselle ryhmäperhepäiväkodille tai päiväkodille.