Kaavoitus ja maankäyttö

Seuraavilla sivuilla voit tutustua lähemmin muun muassa ajankohtaisiin kaavoituskohteisiin, kiinteistö- ja tonttiasioihin sekä kaupungin karttapalveluihin.

Kaavoitus- ja arkkitehtitoimiston tehtävänä on yhdyskuntarakenteen suunnitelmallinen ohjaus. Kaavoituksen tavoitteena on tuottaa ja ylläpitää korkealaatuista rakennettua ympäristöä, joka tarjoaa asukkaille vaihtoehtoisia asuin-, työpaikka- ja virkistysalueita.

Kaavoitus- ja arkkitehtitoimiston tehtäviin kuuluu

  • asemakaavoitus
  • yleiskaavoitus ja kaupunkiympäristön suunnittelu selvityksineen
  • poikkeamislupa-, suunnittelutarveratkaisu- ja ranta-asemakaava-asiat
  • kaupunkikuvan ja rakentamisen ohjaus
  • kaupungin rakennuttamien rakennusten arkkitehtuuri.

Kiinteistö- ja paikkatietotoimisto tuottaa maaomaisuuden hallintaan, kiinteistöjen muodostamiseen sekä paikkatietoihin liittyviä palveluja.

Kiinteistö- ja paikkatoimiston tehtäviä ovat

  • kiinteistötoimitukset ja tonttijaot
  • kaupungin paikkatieto- ja kiinteistöohjelmistojen pääkäyttäjätehtävät
  • kiinteistömittaustoimitukset
  • rakennusvalvontamittaukset
  • kaupungin kiinteistörekisterin ja kartastojen ylläpito.