Kaavoitus ja maankäyttö

Seuraavilla sivuilla voit tutustua lähemmin muun muassa ajankohtaisiin kaavoituskohteisiin, kiinteistö- ja tonttiasioihin sekä kaupungin karttapalveluihin.

Entisistä kaavoitus- ja arkkitehtitoimistosta sekä kiinteistö- ja paikkatietotoimistosta muodostettiin vuonna 2018 kaupunkisuunnitteluosasto. Kaupunkisuunnitteluosasto vastaa muun muassa kaupunkikuvan ja maankäytön suunnittelusta, kaavoituksesta, maaomaisuuden hallinnasta, maapolitiikasta, kantakartan ylläpidosta, kiinteistötoimituksista ja paikkatiedon kehittämisestä.

Kaupunkisuunnitteluosaston tehtäviin kuuluu

  • asemakaavoitus
  • yleiskaavoitus ja kaupunkiympäristön suunnittelu selvityksineen
  • poikkeamislupa-, suunnittelutarveratkaisu- ja ranta-asemakaava-asiat
  • kaupunkikuvan ja rakentamisen ohjaus
  • kaupungin rakennuttamien rakennusten arkkitehtuuri
  • kiinteistötoimitukset ja tonttijaot
  • kaupungin paikkatieto- ja kiinteistöohjelmistojen pääkäyttäjätehtävät
  • kiinteistömittaustoimitukset
  • rakennusvalvontamittaukset
  • kaupungin kiinteistörekisterin ja kartastojen ylläpito.