Lupa- ja ilmoitusasiat

Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen tekee päätöksiä ja käsittelee hakemuksia ja ilmoituksia ympäristönsuojelulain, maa-aineslain, jätelain, vesilain, vesihuoltolain, luonnonsuojelulain, merenkulun ympäristönsuojelulain, maastoliikennelain, vesiliikennelain ja ulkoilulain tai niiden nojalla annettujen asetusten perusteella.

Ympäristönsuojelutoimisto neuvoo hakijoita lupa- ja ilmoitusasioissa. Tietoa hakemus- ja ilmoitusmenettelyistä sekä lomakkeita löytyy myös ympäristöhallinnon sivuilta.

Ympäristönsuojeluviranomaisen keskeisten asiaryhmien odotettavissa oleva käsittelyaika:

Ympäristönsuojelulain (527/2014) nojalla annettavat hallintopäätökset:

  • ympäristölupa (YSL 8 luku): 5–10 kuukautta
  • poikkeaminen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista (YSL 157 §): 2–3 kuukautta
  • poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä (YSL 202 § 3 mom.): 1–2 kuukautta.

Vesihuoltolain (119/2001) nojalla annettava hallintopäätös:

  • liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen (Vesihuoltolaki 11 §): 2–3 kuukautta.

Maa-aineslain (555/1981) nojalla annettava hallintopäätös:

  • maa-aineslupa: 6–12 kuukautta.