Työttömille

Kaupungin yksiköt palkkaavat vuosittain noin 40 henkilöä työllisyysmäärärahoilla.

Ensisijaisesti työllistetään pitkään työttömänä olleita henkilöitä ja nuoria, joille työvoimatoimisto myöntää palkkatukea. Palkkatuen saamisen ehdot määrittelee TE-toimisto. Päätöksen työsuhteen syntymisestä tekee Seinättömän pajan työhönvalmentaja yhdessä asianomaisen yksikön kanssa.