Rakennusjärjestys on muuttunut aurinkopaneeleiden osalta

Maankäyttö- ja rakennuslain 14. § mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Loviisan kaupungin rakennusjärjestyksen 9.4.2014 ja se tuli voimaan 31.5.2014.
Koko rakennusjärjestyksen päivitys tulee olemaan lähivuosien asia vireillä olevan maankäyttö- ja rakennuslain kokonaistarkastelun seuraamuksena, joten nyt tehdään vain muutos, joka koskee aurinkopaneeleiden asennusta rakennukseen tai rakennelmiin.

Talvi kutsuu kaikkia liikkumaan – Ladut ovat hiihtokunnossa!

Loviisan hiihtoladut hemmottelevat taas hiihtäjiä ja ovat valmiina palvelemaan hiihtokansaa. Nyt pääsee hiihtämään myös Urheilupaviljongin vanhaa reittiä, joka oli hetken poissa käytöstä (7,5 km ja 10 km).

HUOM! Urheilupaviljongin hiihtolenkkejä (7,5 km ja 10 km) latuja ei ajeta perjantaina 27.1.2023 vähäisen lumen vuoksi.

Loviisan kaupungin jääradat ovat suljettu toistaiseksi jään sulamisen takia. Maa on osittain näkyvissä eikä luisteleminen ole turvallista!

Seuraillaan tilannetta ja päivitetään infoa tarvittaessa.

Lasten kulttuuriviikot Loviisassa 5.–26.2.2023

Lasten kulttuuriviikkoja vietetään 5.–26.2.2023 jo 41. kerran, ja tällä kertaa teemalla luonto ja ympäristö.

Luvassa on monipuolinen ohjelmakattaus kulttuuri- ja taideohjelmaa esitysten, työpajojen ja tapahtumien muodossa Kymenlaakson ja Loviisan alueella. Luvassa on kaikille avointa ohjelmaa, mutta myös suoraan kouluille tarjottuja erilaisia pajoja.

Jalkakäytävien talvikunnossapito onnistuu vain yhteistyöllä

Loviisan kaupungin rakennusvalvonta haluaa muistuttaa asukkaita jalkakäytävien talvikunnossapidosta.

Olemme saaneet palautetta jalkakäytävien kunnosta, joten tarkistimme tilanteen ja teimme katselukierroksen 16.1.2023. Havaitsimme, että loskasta ja jäästä johtuen, jalkakäytävät olivat käyttökelvottomia, koska kiinteistöille kuuluvien lumien ja jään poistaminen on tekemättä.