Vaalit

Seuraava vaali on presidentinvaali 28.1.2018.

Presidentinvaali 2018

Presidentinvaali järjestetään sunnuntaina 28. tammikuuta 2018. Ennakkoäänestys kotimaassa on 17.-23.1. ja ulkomailla 17.-20.1.

Jos kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisellä vaalilla yli puolta annetuista äänestä, toimitetaan toinen vaali sunnuntaina 11. helmikuuta. Silloin ehdokkaina on kaksi ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saanutta ehdokasta.

Äänioikeutetut saavat Väestörekisterikeskukselta joulu-tammikuun aikana postissa ilmoituksen äänioikeudesta. Samassa lähetyksessä on kaksi ilmoituskorttia, toinen ensimmäistä vaalia ja toinen mahdollista toista vaalia varten. Ilmoituskortteihin on merkitty vaalipäivän äänestyspaikka ja liitteenä on myös luettelo äänestäjän oman vaalipiirin ennakkoäänestyspaikoista.

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa. Loviisassa ennakkoon voi äänestää asiakaspalvelutoimisto Lovinfossa, Ruotsinpyhtään entisessä kirjastossa, Pernajan lähikirjastossa, Liljendalin maaseututoimessa tai eri puolille kaupunkia ajavassa äänestysbussissa.

Loviisassa sijaitsevat ennakkoäänestyspaikat ja vaalibussin aikataulu

Vaalipäivänä saa äänestää vain korttiin merkityssä paikassa kello 9-20. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava oman kunnan keskusvaalilautakunnalle 16. tammikuuta kello 16 mennessä.

Lisätietoja presidentinvaalista löydät oikeusministeriön vaalisivuilta.

Lisätietoja vaaliasioista Loviisan kaupungissa antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri, hallintojohtaja Kristina Lönnfors, puh. 0440 555 216, kristina.lonnfors@loviisa.fi.

Kuntavaalit 2017

Kuntavaaleissa 9. huhtikuuta 2017 Loviisaan valittiin uusi, 35-paikkainen kaupunginvaltuusto. Ennakkoäänestys järjestettiin 29. maaliskuuta – 4. huhtikuuta. Äänestysprosentti oli 58,8.

Vaalitulos kuntavaalit 2017 (pdf)

Ehdokaslista (pdf)