Aamu- ja iltapäivätoiminta

Sivistystoimi pyrkii järjestämään aamu- ja iltapäivätoimintaa jokaisen alakoulun yhteyteen.

Haku aamu- ja iltapäivätoimintaan 8.2.-18.4.2021

Hakeminen ja irtisanominen

Hakeminen, irtisanominen ja muutokset kerhoaikaan tehdään aina kirjallisesti Wilmassa

Kirjaudu Wilmaan osoitteessa https://loviisa.inschool.fi . Valitse yläreunan valikoista ”Hakemukset ja päätökset”.

 • Oikeassa yläkulmassa on otsikon ”Tee uusi hakemus” alla sininen teksti
 • IP Hakemus iltapäivätoimintaan
 • AP Hakemus
 • Jos sinulla on useita lapsia koulussa, tarkista, että lomakkeella olevat oppilaan tiedot koskevat sitä lasta, jolle haet toimintapaikkaa.
 • Täytä hakemus huolellisesti.
 • Muista lopuksi painaa painiketta ”Tallenna tiedot” näytön oikeassa ylälaidassa. Tällöin ruudulle tulee ilmoitus ”Tiedot on nyt tallennettu” ja hakemus siirtyy Sivistyskeskukseen käsiteltäväksi.
 • Mikäli suostut sähköiseen tiedoksiantoon Wilman kautta, tulee päätös näkyviin otsakkeen ”Hakemukset ja päätökset” alle ”Päätökset”-välilehdelle. Tästä ei tule erillistä ilmoitusta.

 

Ensisijaisesti paikan saavat

 • ensimmäisen luokan oppilaat
 • pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin siirretyt oppilaat
 • erityisen tuen piiriin siirretyt 3.–6. luokan oppilaat.

Toissijaisesti paikan saavat

 • toisen luokan oppilaat.

Irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Jos paikan irtisanoo, sopimus päättyy seuraavan kalenterikuukauden lopussa.

Toimintaperiaatteita

Toiminta on maksullista ja sisältää ohjatun toiminnan, välipalan ja vakuutuksen.
Tietoa toiminnasta perittävistä maksuista ja irtisanomisesta 1.8.2020 alkaen (pdf)

Kerhoissa järjestetään toimintaa kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman (pdf) mukaisesti.

Loviisan hallintosäännön mukaan kasvatus- ja sivistyslautakunta hyväksyy koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan vuosisuunnitelman sekä päättää koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan valinta- ja maksuperusteista.

Huom! Toiminta voidaan järjestää myös muiden palveluntarjoajien kanssa esim. seurakunta.

Koulutuspäällikkö päättää toimintapaikoista hakuajan päätyttyä. Päätös lähetetään Wilman kautta huoltajille kesäkuussa. Päätös riippuu siitä, kuinka monta lasta on ilmoitettu toimintaan. Lapsia tulee hakuaikana ilmoittautua iltapäiväkerhoon vähintään 7 ja aamutoimintaan vähintään 10, jotta oma ryhmä käynnistetään.

Toiminnasta vastaa koulutuspäällikkö. Koordinaattori on vastuussa käytännön järjestelyistä ja koulujen johtajat tai rehtorit toimivat henkilökunnan lähiesimiehinä.

Hakemus on mahdollista tehdä Lovinfon (osoite Mariankatu 12 A) asiakaspäätteellä. Asiakaspalvelu on avoinna ma–pe klo 9–16, puh. 019 555 555.

Toiminnan arviointi

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointikyselylomake lähetetään asianomaisille huoltajille toiminnan puolivälissä, viimeistään tammikuussa.

Kysely tehdään lasten aamu- ja iltapäivätoiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumisen edistämiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.

Loviisan aamu- ja iltapäivätoimintakyselyn tulokset lukuvuodelta 2020-2021 ap_ip 2020-2021