Aamu- ja iltapäivätoiminta

Sivistystoimi pyrkii järjestämään aamu- ja iltapäivätoimintaa jokaisen alakoulun yhteyteen.

Haku lukuvuoden 2023-2024 aamu- ja iltapäivätoimintaan 30.1.-10.4.2023

Hakeminen ja irtisanominen

Hakeminen, irtisanominen ja muutokset kerhoaikaan tehdään aina kirjallisesti Wilmassa.

Kirjaudu Wilmaan osoitteessa https://loviisa.inschool.fi . Valitse yläreunan valikoista ”Hakemukset ja päätökset”.

 • Oikeassa yläkulmassa on otsikon ”Tee uusi hakemus” alla sininen teksti:
 • IP Hakemus iltapäivätoimintaan
 • AP Hakemus
 • Jos sinulla on useita lapsia koulussa, tarkista, että lomakkeella olevat oppilaan tiedot koskevat sitä lasta, jolle haet toimintapaikkaa.
 • Täytä hakemus huolellisesti.
 • Muista lopuksi painaa painiketta ”Tallenna tiedot” näytön oikeassa ylälaidassa. Tällöin ruudulle tulee ilmoitus ”Tiedot on nyt tallennettu” ja hakemus siirtyy sivistys- ja hyvinvointikeskukseen käsiteltäväksi.
 • Mikäli suostut sähköiseen tiedoksiantoon Wilman kautta, tulee päätös näkyviin otsakkeen ”Hakemukset ja päätökset” alle ”Päätökset”-välilehdelle. Tästä ei tule erillistä ilmoitusta.

Loviisan kaupunki tarjoaa perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa koulujen ensimmäisen ja
toisen vuosiluokan sekä 3.–6. vuosiluokkien erityisen tuen piiriin siirretyille oppilaille.

Paikan saavat alla mainitussa järjestyksessä

 • ensimmäisen vuosiluokan oppilaat
 • pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin siirretyt oppilaat
 • erityisen tuen piiriin siirretyt 2.–6. vuosiluokan oppilaat
 • toisen vuosiluokan oppilaat.

Etusijalla ovat oman koulun oppilaat ja hakuaikana paikkaa hakeneet.

Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Jos paikka irtisanotaan, sopimus päättyy seuraavan kalenterikuukauden lopussa. Mikäli paikka irtisanotaan ennen toiminnan alkamista, irtisanominen astuu voimaan välittömästi ja maksua ei peritä. Elokuun aikana toiminnan alkamisen jälkeen irtisanottu sopimus päättyy elokuun lopussa. Jos kahden kuukauden maksut jäävät maksamatta, paikka sanotaan irti kolmannesta kuukaudesta lähtien ja maksu siirtyy ulosottoon.

Toimintaperiaatteita

Toiminta on maksullista ja sisältää ohjatun toiminnan, välipalan ja vakuutuksen.

 • Aamutoiminnan kuukausimaksu on 50 euroa klo 7.00:stä koulupäivän alkuun.
 • Iltapäivätoiminnan kuukausimaksu klo 16:een asti on 70 euroa.
 • Iltapäivätoiminnan kuukausimaksu klo 17:ään asti on 80 euroa.
 • Elokuusta ja tammikuusta laskutetaan puolet, eli 25 euroa, 35 euroa tai 40 euroa.

Kuukausimaksu laskutetaan jälkikäteen. Elo-syyskuun laskut sekä tammi-helmikuun laskut yhdistetään yhdeksi laskuksi.

Kerhoissa järjestetään toimintaa kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman (pdf) mukaisesti.

Loviisan hallintosäännön mukaan kasvatus- ja sivistyslautakunta hyväksyy koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan vuosisuunnitelman sekä päättää koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan valinta- ja maksuperusteista.

Huom! Toiminta voidaan järjestää myös muiden palveluntarjoajien kanssa esim. seurakunta.

Koulutuspäällikkö päättää toimintapaikoista hakuajan päätyttyä. Päätös lähetetään Wilman kautta huoltajille kesäkuussa. Päätös riippuu siitä, kuinka monta lasta on ilmoitettu toimintaan. Lapsia tulee hakuaikana ilmoittautua vähintään 7, jotta oma ryhmä käynnistetään.

Toiminnasta vastaa koulutuspäällikkö. Koordinaattori on vastuussa käytännön järjestelyistä ja koulujen johtajat tai rehtorit toimivat henkilökunnan lähiesimiehinä.

Hakemus on mahdollista tehdä Lovinfon (osoite Mariankatu 12 A) asiakaspäätteellä. Asiakaspalvelu on avoinna ma–pe klo 9–16, puh. 019 555 555.

Toiminnan arviointi

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointikyselylomake lähetetään asianomaisille huoltajille toiminnan puolivälissä, viimeistään tammikuussa.

Kysely tehdään lasten aamu- ja iltapäivätoiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumisen edistämiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.

Loviisan aamu- ja iltapäivätoimintakyselyn tulokset lukuvuodelta 2020-2021 ap_ip 2020-2021