Kulttuuriavustukset

Kulttuuriavustukset 2018

Kulttuurilautakunta päätti kokouksessaan 10.1.2018 jakaa vuoden kulttuuriavustukset seuraavasti: 36 000 euroa jaetaan keväällä yhdistysten toiminta-avustuksina sekä hankeavustuksina. Hakuaika loppui 3.4.2018. Lisäksi jaetaan 4 000 euroa syksyllä erityisavustuksina vuoden lopulla ja tulevan vuoden alussa tapahtuville projekteille. Hakuaika loppuu 31.10.2018.

Kulttuuriavustuksia haetaan erillisellä avustuskaavakkeella. Kaavakkeen nouto ja palautus asiakaspalvelutoimisto Lovinfosta, os. Mariankatu 12 A. Avustuskaavake löytyy tästä>>kaavake_blankett_2018

Hakemuksen liitteineen voi myös lähettää postitse osoitteella Sivistyskeskus, kulttuuritoimi, PL 77, 07901 Loviisa. Hakemuksen on oltava perillä viimeistään määräaikaan mennessä.

Huom! Avustushakemusta ei voi täyttää ja lähettää sähköisesti. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Päätökset toimitetaan sähköisesti.

Syksyn kohdeavustus 2018

Kohdeavustusta haetaan 31.10.2018 klo 16.00 mennessä .

Kohdeavustusta voivat hakea sekä rekisteröidyt että rekisteröimättömät kulttuuritoimintaa harjoittavat loviisalaiset yhdistykset, ryhmät ja yksityishenkilöt vuoden lopulla ja tulevan vuoden alussa tapahtuville projekteille.

Kulttuurilautakunnan tukemilta tapahtumilta edellytetään, että ilmoituksissa ja markkinoinnissa mainitaan, että Loviisan kulttuurilautakunta on tukenut tapahtumaa.

Kulttuurilautakunta