Kulttuuriavustukset

KULTTUURIAVUSTUKSET 2023

KEVÄÄN 2023 KULTTUURIAVUSTUKSET – hakuaika on maaliskuussa 

Hyvinvointilautakunta myöntää keväisin kahdenlaisia kulttuuriavustuksia:
– toiminta-avustuksia yhdistyksille
– kohdeavustuksia yhdistyksille, työryhmille ja yksityishenkilöille.

Toiminta-avustusta myönnetään kulttuuritoimintaa harjoittavien loviisalaisten, rekisteröityjen yhdistysten toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen. Yhdistyksen säännöistä on käytävä ilmi, että yhdistyksen pääasiallinen toiminta on kulttuuritoimintaa. Avustus myönnetään kuluvalle kalenterivuodelle. Hyvinvointilautakunta voi harkintansa mukaan myöntää avustuksen yhdistykselle, jonka kotipaikka on muu kuin Loviisa, mutta jonka toiminta kohdistuu Loviisaan.

Kohdeavustusta voivat hakea sekä rekisteröidyt että rekisteröimättömät kulttuuritoimintaa harjoittavat loviisalaiset yhdistykset, ryhmät ja yksityishenkilöt. Kohdeavustuksia voidaan myöntää erityisen, tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman tai muun kulttuuritoiminnaksi katsottavan hankkeen (esim. näyttelyt, konsertit, teatteriesitykset yms. produktiot) toteuttamiseksi. Kohdeavustushakemuksesta on käytävä selvästi ilmi tapahtuman tai hankkeen ajankohta, sisältö, kustannukset ja rahoitus. Avustuksesta päätettäessä otetaan huomioon järjestettävän tapahtuman tai projektin yleishyödyllisyys ja miten se täydentää loviisalaista kulttuuritarjontaa. Lähtökohtana on kulttuuritoiminnan tuottaminen kuntalaisille Loviisassa. Hyvinvointilautakunta voi poikkeustapauksissa myöntää avustusta myös loviisalaisen kulttuurin esittelylle kaupungin ulkopuolella, mikäli katsoo sen tuovan myönteistä näkyvyyttä Loviisalle.

Avustusten haku julkaistaan kaupungin verkkosivuilla www.loviisa.fi ja kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä. Avustuksen hakemiseen on käytettävä hyvinvointilautakunnan avustushakemuslomaketta. Hakulomakkeita saa kaupungin asiakaspalvelutoimisto Lovinfosta tai kaupungin verkkosivuilta.

Hakemuksen on oltava perillä asiakaspalvelutoimisto Lovinfossa viimeistään määräaikaan mennessä. Huom! Avustushakemusta ei voi täyttää ja lähettää sähköisesti. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Lovinfo, Mariankatu 12 A, 07900 Loviisa, avoinna ma-pe klo 9–16
Loviisan kaupunki, Hyvinvointilautakunta, PL 77, 07901 Loviisa

Avustuspäätökset lähetetään sähköisesti.

Hyvinvointilautakunnan tukemilta tapahtumilta edellytetään, että ilmoituksissa ja markkinoinnissa mainitaan, että Loviisan kaupunki on tukenut tapahtumaa.

Kulttuuriavustusten myöntämiskriteerit ja hakuohjeet:

Linkki www-sivulle Säännöt

Avustuslomake word-muodossa: Hakemuslomake_Ansökningsblankett2022

Avustuslomake pdf-muodossa: Hakemuslomake_Ansökningsblankett2022