Kulttuuriavustukset

KULTTUURIAVUSTUKSET 2021

SYKSYN KOHDEAVUSTUKSET

Hyvinvointilautakunta myöntää syksyllä 2021 erityisavustuksina 3 700 euroa vuoden lopulla ja tulevan vuoden alussa tapahtuville hankkeille yhdistyksille, työryhmille ja yksityishenkilöille. Hakuaika päättyy 1.11.2021 klo 15.

 

KEVÄÄN KULTTUURIAVUSTUKSET – hakuaika on maaliskuussa

Hyvinvointilautakunta myöntää keväisin kahdenlaisia kulttuuriavustuksia:
– toiminta-avustuksia yhdistyksille
– kohdeavustuksia yhdistyksille, työryhmille ja yksityishenkilöille.

Toiminta-avustusta myönnetään kulttuuritoimintaa harjoittavien loviisalaisten, rekisteröityjen yhdistysten toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen. Yhdistyksen säännöistä on käytävä ilmi, että yhdistyksen pääasiallinen toiminta on kulttuuritoimintaa. Avustus myönnetään kuluvalle kalenterivuodelle. Hyvinvointilautakunta voi harkintansa mukaan myöntää avustuksen yhdistykselle, jonka kotipaikka on muu kuin Loviisa, mutta jonka toiminta kohdistuu Loviisaan.

Kohdeavustusta voivat hakea sekä rekisteröidyt että rekisteröimättömät kulttuuritoimintaa harjoittavat loviisalaiset yhdistykset, ryhmät ja yksityishenkilöt. Kohdeavustuksia voidaan myöntää erityisen, tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman tai muun kulttuuritoiminnaksi katsottavan hankkeen (esim. näyttelyt, konsertit, teatteriesitykset yms. produktiot) toteuttamiseksi. Kohdeavustushakemuksesta on käytävä selvästi ilmi tapahtuman tai hankkeen ajankohta, sisältö, kustannukset ja rahoitus. Avustuksesta päätettäessä otetaan huomioon järjestettävän tapahtuman tai projektin yleishyödyllisyys ja miten se täydentää loviisalaista kulttuuritarjontaa. Lähtökohtana on kulttuuritoiminnan tuottaminen kuntalaisille Loviisassa. Hyvinvointilautakunta voi poikkeustapauksissa myöntää avustusta myös loviisalaisen kulttuurin esittelylle kaupungin ulkopuolella, mikäli katsoo sen tuovan myönteistä näkyvyyttä Loviisalle.

Avustusten haku julkaistaan kaupungin verkkosivuilla www.loviisa.fi ja kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä. Avustuksen hakemiseen on käytettävä hyvinvointilautakunnan avustushakemuslomaketta. Hakulomakkeita saa kaupungin asiakaspalvelutoimisto Lovinfosta tai kaupungin verkkosivuilta.

Hakemusten on oltava perillä viimeistään määräaikaan mennessä. Huom! Avustushakemusta ei voi täyttää ja lähettää sähköisesti. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Avustuspäätökset lähetetään sähköisesti.

Hyvinvointilautakunnan tukemilta tapahtumilta edellytetään, että ilmoituksissa ja markkinoinnissa mainitaan, että Loviisan kaupunki on tukenut tapahtumaa.

Kulttuuriavustusten myöntämiskriteerit ja hakuohjeet:

Linkki www-sivulle Säännöt

Avustuslomake word-muodossa: Hakemuslomake_Ansökningsblankett2021

Avustuslomake pdf-muodossa: Hakemuslomake_Ansökningsblankett2021