Kulttuuriavustukset

KULTTUURIAVUSTUKSET 2020

Hyvinvointilautakunta myöntää keväisin kahdenlaisia kulttuuriavustuksia:
– toiminta-avustuksia yhdistyksille
– kohdeavustuksia yhdistyksille, työryhmille ja yksityishenkilöille.

Toiminta-avustusta myönnetään kulttuuritoimintaa harjoittavien loviisalaisten, rekisteröityjen yhdistysten toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen. Yhdistyksen säännöistä on käytävä ilmi, että yhdistyksen pääasiallinen toiminta on kulttuuritoimintaa. Avustus myönnetään kuluvalle kalenterivuodelle. Hyvinvointilautakunta voi harkintansa mukaan myöntää avustuksen yhdistykselle, jonka kotipaikka on muu kuin Loviisa, mutta jonka toiminta kohdistuu Loviisaan.

Kohdeavustusta voivat hakea sekä rekisteröidyt että rekisteröimättömät kulttuuritoimintaa harjoittavat loviisalaiset yhdistykset, ryhmät ja yksityishenkilöt. Kohdeavustuksia voidaan myöntää erityisen, tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman tai muun kulttuuritoiminnaksi katsottavan hankkeen (esim. näyttelyt, konsertit, teatteriesitykset yms. produktiot) toteuttamiseksi. Kohdeavustushakemuksesta on käytävä selvästi ilmi tapahtuman tai hankkeen ajankohta, sisältö, kustannukset ja rahoitus. Avustuksesta päätettäessä otetaan huomioon järjestettävän tapahtuman tai projektin yleishyödyllisyys ja miten se täydentää loviisalaista kulttuuritarjontaa. Lähtökohtana on kulttuuritoiminnan tuottaminen kuntalaisille Loviisassa. Hyvinvointilautakunta voi poikkeustapauksissa myöntää avustusta myös loviisalaisen kulttuurin esittelylle kaupungin ulkopuolella, mikäli katsoo sen tuovan myönteistä näkyvyyttä Loviisalle.

Lisäksi lautakunta varaa pienemmän määrärahan (noin 10 % vuoden avustusmäärärahasta) syksyisin jaettavaksi erityisavustukseksi. Syksyn avustukset on tarkoitettu kohdeavustuksiksi marras-maaliskuun välisellä ajalla tapahtuville pienemmille projekteille. Hakuaika on lokakuussa.

Avustusten haku julkaistaan kaupungin verkkosivuilla www.loviisa.fi ja kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä. Avustuksen hakemiseen on käytettävä hyvinvointilautakunnan avustushakemuslomaketta. Hakulomakkeita saa kaupungin asiakaspalvelu Lovinfosta tai kaupungin verkkosivuilta.

Kevään hakemusten on oltava perillä viimeistään määräaikaan 31.3.2020 klo 15.00 mennessä.
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Lovinfo, Mariankatu 12 A, 07900 Loviisa
Loviisan kaupunki, Hyvinvointilautakunta, PL 77, 07901 Loviisa

Avustuspäätökset lähetetään sähköisesti.

Hyvinvointilautakunnan tukemilta tapahtumilta edellytetään, että ilmoituksissa ja markkinoinnissa mainitaan, että Loviisan kaupunki on tukenut tapahtumaa.

Kulttuuriavustusten myöntämiskriteerit ja hakuohjeet:

Linkki www-sivulle Säännöt