Kulttuuriavustukset

Kevään avustuksia haetaan vuosittain 31.3. klo 16.00 mennessä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, koskeeko hakemus toiminta-avustusta vai kohdeavustusta.

Kulttuurilautakunta päätti 31.1.2017 kokouksessaan, että 35 000 euroa jaetaan yhdistysten toiminta-avustuksina sekä hankeavustuksina ja 5 000 euroa Suomi 100 hankkeille. Kaikkien kulttuuriavustusten hakuaika päättyi tänä vuonna 31. maaliskuuta. Kulttuurilautakunta ei jaa avustuksia syksyllä 2017.

Kulttuuriavustuksia haetaan erillisellä avustuskaavakkeella. Kaavakkeen nouto ja palautus asiakaspalvelutoimisto Lovinfosta, os. Mariankatu 12 A.

Hakemuksen liitteineen voi myös lähettää postitse osoitteella Sivistyskeskus, kulttuuritoimi, PL 68, 07901 Loviisa. Hakemuksen on oltava perillä viimeistään määräaikaan mennessä.

Huom! Avustushakemusta ei voi täyttää ja lähettää sähköisesti. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Päätökset toimitetaan sähköisesti.

Selvitys vuoden avustusten käytöstä tulee jättää edellisen vuoden osalta 31.3. mennessä, viimeistään haettaessa uutta avustusta. Toiminta-avustusta voi hakea loviisalainen, rekisteröitynyt yhdistys. Yhdistyksen pääasiallisena tehtävänä tulee sääntöjen mukaan olla kulttuuritoiminta.

Kohdeavustusta voivat hakea sekä rekisteröidyt että rekisteröimättömät kulttuuritoimintaa harjoittavat loviisalaiset yhdistykset, ryhmät ja yksityishenkilöt. Kohdeavustuksia voidaan myöntää erityisen, tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman tai muun kulttuuritoiminnaksi katsottavan hankkeen toteuttamiseksi.

Kulttuurilautakunnan tukemilta tapahtumilta edellytetään, että ilmoituksissa ja markkinoinnissa mainitaan, että Loviisan kulttuurilautakunta on tukenut tapahtumaa.