Kulttuuriavustukset

Kulttuuriavustukset 2018

Kulttuurilautakunta päätti kokouksessaan 10.1.2018 jakaa vuoden kulttuuriavustukset seuraavasti: 36 000 euroa jaetaan keväällä yhdistysten toiminta-avustuksina sekä hankeavustuksina. Hakuaika loppuu 3.4.2018. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, koskeeko hakemus toiminta-avustusta vai kohdeavustusta.

4 000 euroa jaetaan syksyllä erityisavustuksina vuoden lopulla ja tulevan vuoden alussa tapahtuville projekteille. Hakuaika loppuu 31.10.2018. (Erillinen hakemus syksyllä 2018)

Kulttuuriavustuksia haetaan erillisellä avustuskaavakkeella. Kaavakkeen nouto ja palautus asiakaspalvelutoimisto Lovinfosta, os. Mariankatu 12 A. Avustuskaavake löytyy tästä>>kaavake_blankett_2018

Hakemuksen liitteineen voi myös lähettää postitse osoitteella Sivistyskeskus, kulttuuritoimi, PL 68, 07901 Loviisa. Hakemuksen on oltava perillä viimeistään määräaikaan mennessä.

Huom! Avustushakemusta ei voi täyttää ja lähettää sähköisesti. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Päätökset toimitetaan sähköisesti.

Selvitys vuoden avustusten käytöstä tulee jättää edellisen vuoden osalta 31.3. mennessä, viimeistään haettaessa uutta avustusta.

Toiminta-avustus 2018

Toiminta-avustusta haetaan 3.4.2018 klo 16.00 mennessä.

Toiminta-avustusta voi hakea loviisalainen, rekisteröitynyt yhdistys. Yhdistyksen pääasiallisena tehtävänä tulee sääntöjen mukaan olla kulttuuritoiminta.

Kohdeavustus 2018

Kohdeavustusta haetaan 3.4.2018 klo 16.00 mennessä.

Kohdeavustusta voivat hakea sekä rekisteröidyt että rekisteröimättömät kulttuuritoimintaa harjoittavat loviisalaiset yhdistykset, ryhmät ja yksityishenkilöt. Kohdeavustuksia voidaan myöntää erityisen, tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman tai muun kulttuuritoiminnaksi katsottavan hankkeen toteuttamiseksi.

Kulttuurilautakunnan tukemilta tapahtumilta edellytetään, että ilmoituksissa ja markkinoinnissa mainitaan, että Loviisan kulttuurilautakunta on tukenut tapahtumaa.

Kulttuurilautakunta