Kulttuuriavustukset

Kulttuuriavustukset 2019

Hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan 13.2.2019 jakaa vuoden kulttuuriavustukset seuraavasti: 36 000 euroa jaetaan keväällä yhdistysten toiminta-avustuksina sekä hankeavustuksina. Hakuaika loppui 1.4.2019.

4 000 euroa jaetaan syksyllä erityisavustuksina vuoden lopulla ja tulevan vuoden alussa tapahtuville projekteille. Hakuaika loppuu 31.10.2019 kello 16.00. (Erillinen hakemus syksyllä 2019)

Kulttuuriavustuksia haetaan erillisellä avustuskaavakkeella. Kaavakkeen nouto ja palautus asiakaspalvelutoimisto Lovinfosta, os. Mariankatu 12 A. Hakemuslomake2019

Hakemuksen liitteineen voi myös lähettää postitse osoitteella Sivistys- ja hyvinvointikeskus, kulttuuritoimi, PL 77, 07901 Loviisa. Hakemuksen on oltava perillä viimeistään määräaikaan mennessä.

Huom! Avustushakemusta ei voi täyttää ja lähettää sähköisesti. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Päätökset toimitetaan sähköisesti.

Selvitys vuoden avustusten käytöstä tulee jättää edellisen vuoden osalta 1.4. mennessä, viimeistään haettaessa uutta avustusta.

Toiminta-avustus 2019

Toiminta-avustusta haetaan 1.4.2019 klo 16.00 mennessä.

Toiminta-avustusta voi hakea loviisalainen, rekisteröitynyt yhdistys. Yhdistyksen pääasiallisena tehtävänä tulee sääntöjen mukaan olla kulttuuritoiminta.

Kohdeavustus 2019

Kohdeavustusta haetaan 1.4.2019 klo 16.00 mennessä.

Kohdeavustusta voivat hakea sekä rekisteröidyt että rekisteröimättömät kulttuuritoimintaa harjoittavat loviisalaiset yhdistykset, ryhmät ja yksityishenkilöt. Kohdeavustuksia voidaan myöntää erityisen, tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman tai muun kulttuuritoiminnaksi katsottavan hankkeen toteuttamiseksi.

Hyvinvointilautakunnan tukemilta tapahtumilta edellytetään, että ilmoituksissa ja markkinoinnissa mainitaan, että Loviisan kaupunki / hyvinvointilautakunta on tukenut tapahtumaa.

Hyvinvointilautakunta