Ehdotus Teboilin kylmäaseman vuokrasuhteen päättämisestä kaupunginhallituksessa 12.9.2022

Oy Teboil Ab:n kylmäaseman tontin vuokrasuhteen päättäminen, entisen Kyrkoby skolan myynti Pernajan Agricola-seuralle sekä lausunto käyttölupahakemuksesta käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksesta Olkiluodossa kuuluvat kaupunginhallituksen kokouksessa 12.9.2022 käsiteltäviin asioihin.

Teboilin kylmäaseman tontin vuokrasuhteen päättäminen

Loviisan toimii Teboilin kylmäasema Pietarintien varrella Hästholmenin liittymälle johtavan liikenneympyrän lähellä. Teboil toimii kaupungin omistamalla maalla, jonka se on vuokrannut kaupungilta toimintaansa varten 4 137,56 eurolla vuodessa. Nykyinen vuokrasopimus päättyy 28.2.2023. Valmistelijan ehdotuksena on, ettei uusita Oy Teboil Ab:n kanssa solmittua määräaikaista maanvuokrasopimusta voimassa olevan sopimuksen päättymisen jälkeen. Perustelut liittyvät Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa Teboilin ollessa venäläisessä omistuksessa.

Entisen Kyrkoby skolan myynti

Pernajan Agricola-seura on esittänyt, että entiseen Kyrkoby skolan rakennukseen perustettaisiin Agricola-talon. Talossa toimisi mm. Agricola-museo ja Veteraanimuseo. Hyvinvointilautakunnan esitti 18.8.2022 kokouksessaan kaupunginhallitukselle Kyrkoby skola -rakennuksen myyntiä tase-arvoa vastaavaan hintaan Pernaja Agricola-seura ry:lle. Valmistelijan ehdotus on nyt, että kaupunginhallitus lähettää asian elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnalle, jonka kannattaessaan asiaa tulisi varmistaa alueen sopiva kaavoitus.

Lausunto käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen käyttölupahakemuksesta

Posiva Oy toimitti 30.12.2021 valtioneuvostolle käyttölupahakemuksen käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle. Ydinlaitoskokonaisuus sijaitsee Eurajoen Olkiluodossa. Käyttölupaa haetaan vuoden 2070 loppuun saakka. Ajanjaksolla loppusijoitettaisiin valtaosa Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitosten käytetystä ydinpolttoaineesta. Kapselointi- ja loppusijoituslaitosta on suunniteltu käytettävän noin 2120-luvulle saakka. Käyttöluvan myöntämisestä päättää valtioneuvosto. Ehdotuksena on että Loviisan kaupunki lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle kannattaa ja tukee Posiva Oy:n käyttölupahakemusta.

Kaupunginhallituksen esityslista 12.9.2022