Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan kokous 16.2.2023

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan kokoontuu 16.2.2023. Alla poimintoja esityslistalta.

Vanhan Rannan myyntialueet ja torin tapahtuma-alueet asuntomessuaikana

Sekä Vanhan Rannan hiekkakentän alue että Loviisan tori jäivät ilman halukasta kokonaisvastuullista toimijaa tarjouskilpailussa 20.12.2022-16.1.2023. Kokouksessa käsitellään nyt alueiden vuokraamista pienemmissä osissa.

Pernajan kirkonkylän koulun myynnin valmistelu

Valmistelijan ehdotuksena on että yläpohjan rakennetutkimus ison luokkahuoneen pystyuunin kohdalta toteutetaan kiireellisenä ja että Kyrkoby skolan rakennusten ja määräalan myynti nykykunnossaan valmistellaan kaupunginhallitukselle heti rakennetutkimuksen tulosten valmistuttua.

Puutalo Esplanadin vieressä asuinkäyttöön kaavamuutoksella?

Loviisanseudun palvelutalosäätiö sr on hakenut asemakaavan muutosta omistamalleen kiinteistölle, joka rajautuu Mariankatuun, Pitkäkujaan, Kuningattarenkatuun ja Karlskronabulevardiin. Alueella sijaitsee palvelutalo Esplanad sekä Mariankadun ja Pitkäkujan kulmauksessa asemakaavalla suojeltu pieni puutalo. Asemakaavan muutoksen tavoitteena olisi tutkia, voidaanko suojeltu rakennus osoittaa asumiskäyttöön. Tavoitteena olisi jatkossa muodostaa pientalotontti erilliseksi kiinteistöksi, koska säätiö haluaa myydä talon. Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta käsittelee kokokusessa asemakaavan muutoksen laittamista vireille.

Kaavoituskatsaus 2023

Kaavoituskatsaus on lakisääteinen vuosittain kunnassa laadittava tiedote, jossa esitellään vireillä olevia ja lähiaikoina vireille tulevia kaava-asioita. Kaavoituskatsaus 2023 löytyy esityslistan liitteenä.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan esityslista 16.2.2023