Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta: Haddom skolan koulurakennusta ei korjata, koulutoiminnan osalta selvittämistä jatkettava

Haddom skola

Loviisan kaupungin elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta päätti 25.3.2021, että kaupunki ei ryhdy korjaamaan Haddom skolan koulurakennusta korkeiden kustannusten vuoksi. Lautakunnan mukaan koulutoiminnan osalta on kuitenkin selvitettävä muita vaihtoehtoja, kuten alueella olevan päiväkodin hyödyntämistä. Jatkovalmistelu siirtyy koulutuksen järjestäjälle, Loviisan kaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskukselle.

Haddom skolan rakennusta korjattiin huonon sisäilman takia kesällä 2020. Rakennuksen ympärille rakennettiin muun muassa sadevesiviemäröinti ja tilojen ilmanvaihtoventtiilejä korjattiin ja lisättiin. Toimenpiteet eivät poistaneet ongelmaa kokonaan.

Katselmuksen jälkeen kaupunki tilasi rakennuksen rakennetutkimuksen, joka valmistui marraskuussa 2020. Tutkimus paljasti eriasteisia vaurioita alapohja- ja ulkoseinärakenteissa. Rakennuksen korjaustarpeen laajuuden arvioimiseksi tilattiin jatkotutkimuksina kattava kunto- ja rakennetutkimus.

Jatkotutkimusten toimenpide-ehdotuksena on muun muassa rakennuksen alapohjan uusiminen kauttaaltaan, alahirsien laaja uusiminen ja pukuhuonesiiven uusiminen. Korjaustarpeiden laajuuden takia arvioidaan, että rakennuksen talotekniikka on samalla uusittava.

Tehdyn kustannusarvion mukaan saneerauksen kokonaiskustannukset olisivat yhteensä 954 000 euroa, jolloin neliöhinta on 2 200 euroa. Korjaushankkeen kestoksi arvioitiin noin kaksi vuotta.

Haddom skola on toiminut väistötiloissa lokakuusta 2020 alkaen.

Tutkimusraportit Haddom skolan kunto- ja rakennetutkimuksista ja niiden yhteydessä otettujen materiaalimikrobinäytteiden tulokset