Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta käsittelee Haddom skolan kunnostamista 25.3.2021

Haddom skola

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta ottaa torstaina 25.3.2021 kantaa siihen, kunnostetaanko Haddom skolan kiinteistö. Päätösehdotuksen mukaan koulurakennuksen kunnostustöihin ei ryhdyttäisi korkeiden kustannuksien takia.

Haddom skolan rakennusta korjattiin huonon sisäilman takia kesällä 2020. Rakennuksen ympärille rakennettiin muun muassa sadevesiviemäröinti ja tilojen ilmanvaihtoventtiilejä korjattiin ja lisättiin. Toimenpiteet eivät poistaneet ongelmaa kokonaan.

Katselmuksen jälkeen kaupunki tilasi rakennuksen rakennetutkimuksen, joka valmistui marraskuussa 2020. Tutkimus paljasti eriasteisia vaurioita alapohja- ja ulkoseinärakenteissa. Rakennuksen korjaustarpeen laajuuden arvioimiseksi tilattiin jatkotutkimuksina kattava kunto- ja rakennetutkimus.

Jatkotutkimusten toimenpide-ehdotuksena on muun muassa rakennuksen alapohjan uusiminen kauttaaltaan, alahirsien laaja uusiminen ja pukuhuonesiiven uusiminen. Korjaustarpeiden laajuuden takia arvioidaan, että rakennuksen talotekniikka on samalla uusittava.

Arvio saneerauksen kokonaiskustannuksista on yhteensä 954 000 euroa, jolloin neliöhinta on 2 200 euroa. Korjaushankkeen kestoksi arvioidaan noin kaksi vuotta.

Haddom skola on toiminut väistötiloissa lokakuusta 2020 alkaen. Päätösehdotuksen mukaan asian jatkovalmistelu siirtyy koulutuksen järjestäjälle, Loviisan kaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskukselle.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan esityslista 25.3.2021

Tutkimusraportit Haddom skolan kunto- ja rakennetutkimuksista ja niiden yhteydessä otettujen materiaalimikrobinäytteiden tulokset löytyvät kaupungin verkkopalvelusta osoitteesta www.loviisa.fi/sisailma.