Hamberginkodin alueen asemakaavaehdotus tulossa nähtäville

Terveyskeskuksen julkisivu

Kaupunkisuunnitteluosastolla työn alla ollut asemakaavan muutos Hamberginkodin alueella on elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan käsittelyssä torstaina 23.4.2020. Lautakuntakäsitellyn jälkeen kaavaehdotus asetettaneen nähtäväksi 14 päivän ajaksi ja siitä pyydetään vaadittavat lausunnot.

Suunnittelualue sijaitsee Loviisan keskustassa rajautuen Itäiseen Tullikatuun ja Päävartiokatuun. Asemakaavan muutoksella on muutettu aikaisempi sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palveleva korttelialue asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa majoitus-, hotelli- ja näyttelytiloja. Käyttötarkoitus on osoitettu mahdollisimman laajaksi huomioiden alueen luonne.

Alueella sijaitsee vuonna 1938 funkkistyylinen, niin kutsuttu Hamberginkoti, josta asukkaat muuttivat palvelukotiin 2017. Rakennus on kaupunkikuvallisesti merkittävä ja se on osoitettu suojeltavaksi, sitä ei saa purkaa.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan esityslista 23.4.2020

http://julkaisu.loviisa.fi/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20205658