Planförslaget för området vid Hambergska hemmet till påseende

Terveyskeskuksen julkisivu

Näringslivs- och infrastrukturnämnden behandlar torsdag 23.4.2020 på sitt sammanträde ändringen av detaljplanen som gäller området för det så kallade Hambergska hemmet. Nämnden behandlar förslaget att framlägga planförslaget för 14 dagar och begära nödvändiga utlåtanden om det.

Planeringsområdet ligger i Lovisa centrum och gränsar till Östra Tullgatan och Högvaktsgatan. Genom ändringen av detaljplanen har man ändrat kvartersområdet för byggnader för social verksamhet och hälsovård till ett kvartersområde för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader där det är tillåtet att placera lokaler för inkvartering, hotell och utställningar. Användningsändamålet har med beaktande av områdets karaktär angetts som ett så omfattande användningsändamål som möjligt.

På området finns det så kallade Hambergska hemmet, som byggdes 1938 i funkistil. De som bodde i byggnaden flyttade till ett nytt servicehus 2017. Byggnaden har en stadsbildmässig betydelse och den är anvisad som en byggnad som ska skyddas, byggnaden får icke rivas.

Föredragningslistan för näringslivs- och infrastrukturnämnden 23.4.2020

http://julkaisu.loviisa.fi/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20205657