Hyvinvointikyselyyn vastattiin ahkerasti Loviisassa ja Lapinjärvellä

Loviisan kaupunki ja Lapinjärven kunta toteuttivat ensimmäisen hyvinvointikyselynsä keväällä 2021. Kun kysely tänä vuonna toteutettiin toisen kerran, Loviisan osallistujamäärä nousi 186:sta 478:aan ja Lapinjärven 41:stä 121:een. Nuorten vastausmäärän nostamiseen tehty panostus kantoi myös hedelmää: tänä vuonna 45 prosenttia loviisalaisista vastaajista oli alle 18-vuotiaita ja vastaavasti lapinjärveläisistä 25 prosenttia, mikä on moninkertainen osuus viime vuoteen verrattuna.

– Vaikka vastausmäärä oli iloksemme nyt huomattavasti suurempi voi yleistasolla sanoa, ettei tuloksissa ole havaittavissa suurta muutosta, hyvinvointisuunnittelija Päivi Hämäläinen kertoo.
– Olettama on lisäksi, että koronan vaikutus tuloksiin kevään kyselyssä on samankaltainen kuin vuotta aiemmin.

Kyselyllä seurataan miten hyvinvointisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen vaikuttaa kuntalaisten kokemaan hyvinvointiin. – Tutkimme myös nouseeko esiin asioita, joihin tulisi kiinnittää huomiota ja kohdistaa toimenpiteitä, Hämäläinen toteaa.

Tälle vuodelle kysymyksiä muokattiin hieman saadun palautteen perusteella. – Lähinnä lisäsimme vaihtoehtoja valittavaksi osallistujan perustietoihin. Lisäksi monivalintojen asteikko muutettiin nyt viime vuoden asteikosta 1–6 tutumpaan asteikkoon 1–5, Hämäläinen kertoo. – Lopuksi lisäsimme tänä vuonna myös Lapsiystävälliseen kunta -toimintamalliin liittyviä kysymyksiä.

Viime vuoden tapaan kevään kyselyyn pystyi vastaamaan verkossa tai paperilomakkeella kirjastoissa, Lovinfossa, Kulmassa sekä Ohjaamossa. Tällä kertaa kysely lähetettiin myös Wilma-viestinä peruskoululaisten vanhemmille ja 5.–9. luokan oppilaille. Lisäksi opettajille ehdotettiin, että kyselyyn vastattaisiin mahdollisuuksien mukaan koulussa tai esimerkiksi etäkoulutehtävänä.

– Haluamme kiittää kaikki kyselyyn osallistuneita sekä kouluja hyvästä yhteistyöstä, Hämäläinen kiittää lopuksi.

Katso kyselyn tulokset täältä.

Kuva: Vectors by Vecteezy