Lovisaborna och Lappträskborna svarade flitigt på enkäten om välfärd

Lovisa stad och Lappträsk kommun utförde sin första enkät om välfärd våren 2021. Då enkäten i år genomfördes för andra gången steg deltagarantalet i Lovisa från 186 till 478 och i Lappträsk från 41 till 121. Satsningen på att få in fler svar från ungdomar bar också frukt då andelen deltagare under 18 år i år uppgick till 45 procent i Lovisa och till 25 procent i Lappträsk, vilket var en mångfalt större andel än ifjol.

– Även om vi kan glädja oss åt ett betydligt större antal svar kan man allmänt taget konstatera att ingen större förändring kan skönjas i resultaten, berättar välfärdsplanerare Päivi Hämäläinen.
– Vi antar dessutom att corona haft en liknande inverkan på resultatet i enkäten denna vår som ifjol.

Med enkäten följer man hur genomförandet av åtgärderna i välfärdsplanen inverkar på kommuninvånarnas upplevda välfärd. – Vi undersöker också om det finns några frågor som vi behöver ägna uppmärksamhet åt och åtgärda, konstaterar Hämäläinen.

Såsom ifjol kunde man besvara vårens enkät på webben eller med pappersblankett på biblioteken, Lovinfo, Hörnan och Navigatorn. Denna gång skickades enkäten också i ett Wilmameddelande till grundskoleelevernas föräldrar och till eleverna i årskurs 5–9. Man föreslog dessutom för lärarna att eleverna i den mån det var möjligt kunde svara på enkäten i skolan eller till exempel få den som en skoluppgift på distans.

I år ändrades frågorna en aning utgående från inkommen respons. – Vi lade bland annat till fler alternativ att välja i deltagarens basuppgifter. Dessutom ändrade vi nu flervalsskalan från fjolårets skala 1–6 till den mer bekanta skalan 1–5, berättar Hämäläinen. – Slutligen tillade vi i år även frågor om verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun.

– Vi vill tacka alla som deltog i enkäten och skolorna för det goda samarbetet, avslutar Hämäläinen.

Se resultaten av enkäten här.

Bild: Vectors by Vecteezy