Hyvinvointilautakunta ottaa kantaa Kuningattarenrannan kaavaan

Keskiviikkona 12.2.2020 kokoustava hyvinvointilautakunta ottaa kantaa parhaillaan nähtävillä olevaan ja lausuntokierroksella olevaan Kuningattarenrannan kaavasuunnitelmaan.

Esityslistan ehdotustekstin mukaan lautakunta pitää positiivisena kaavaan merkittyä kelluvaa uima-allasta ja lisääntyvien kevyiden liikenneväylien ja viheralueiden tarjoamia mahdollisuuksia monipuolisempiin vapaa-ajan viettotapoihin. Kevyen liikenteen siltaa lautakunta pitää liikkumista edistävänä tekijänä. Lautakunta edellyttää myös, että alueella panostetaan myös julkiseen taiteeseen ja visuaaliseen kauneuteen.

Hyvinvointilautakunnan lopullinen lausunto kaavaehdotuksesta muotoutuu vasta itse kokouksessa.

Lautakunta käsittelee myös ehdotusta, jonka mukaan se esittää kaupunginhallitukselle kaupungin pääkirjaston uusien tilojen hankesuunnitelman laatimista. Kirjaston nykyiset väistötilat ovat osoittautuneet rajallisiksi: uuden aineiston sijoittaminen tulee olemaan jatkossa haastavaa, myös tapahtuma- ja näyttelytilat koetaan puutteellisiksi eivätkä tilat ole esteettömät. Väistötilojen vuokrasopimus päättyy 31.1.2023.

Hyvinvointilautakunnan esityslista 12.2.2020

Tällä viikolla kokoustavat myös Loviisan Vesiliikelaitos 11.2.2020 sekä perusturvalautakunta 13.2.2020. Vesiliikelaitos käsittelee kokouksessaan käyttötalous- ja investointisuunnitelmia vuodelle 2020.

Loviisan Vesiliikelaitoksen esityslista 11.02.2020

Perusturvalautakunnan esityslista 13.2.2020.