Välfärdsnämnden ger sitt utlåtande om Drottningstrandens planförslag

Välfärdsnämnden, som sammanträder på onsdag 12.2.2020 ger sitt utlåtande om Drottningstrandens planförslag som är som bäst till påseende och utlåtanden begärs.

Enligt föredragningslistans textförslag anser nämnden att en flytande simbassäng sär en positiv sak och att med ett ökat antal leder för lätttrafik och grönområden finns det större antal motions- och fritidsmöjligheter. Bron för lätttrafik är en rörlighetsfrämjande faktor. Välfärdsnämnden förutsätter att man också satsar på offentlig konst och visuell skönhet på området.

Nämndens utlåtande kompletteras utgående från eventuell diskussion på sammanträdet.

Välfärdsnämnden behandlar också förslaget om att nämnden föreslår stadsstyrelsen att staden gör en projektplan för huvudbibliotekets nya utrymmen. De nuvarande ersättande lokalerna har visat sig vara begränsade: placering av nytt material i de ersättande lokalerna kommer att vara utmanande inom den närmaste framtiden också evenemang- och utställningslokalerna är bristfälliga. Lokalerna är inte heller tillgängliga.

Hyresavtalet för lokalen upphör 31.1.2023.

Välfärdsnämndens föredragningslista 12.2.2020.

I veckan sammanträder också Affärsverket Lovisa Vatten 11.2.2020 och Grundtrygghetsnämnden 13.2.2020. Lovisa Vatten behandlar driftshusållsplanen samt investeringsplanen för år 2020.

Affärsverket Lovisa Vatten föredragningslista 11.2.2020.

Grundtrygghetsnämndens föredragningslista 13.2.2020.